در دو هفته گذشته جوانان پرشور عراق علیه بیکاری، فقر و فساد حاکم بر جامعه عراق به پاخاسته اند و دامنه این اعتراضات و خواستهای تظاهرکنندگا ن به سرعت به بسیاری از شهرهای عراق گسترش یافته است.
اگر چه این حرکت اعتراضی در ابتدا متوجه دولت عراق بود ولی بسرعت سمت و سوی شعارهای تظاهرکنندگان به اعتراض به حضور نیروهای سرکوبگر و متجاوز سپاه پاسداران و مزدوران حشدالشعبی رژیم جمهوری اسلامی که در سرکوب مبارزات مردم نقش به سزایی دارند، سوق داده شد و با حمله به سفارتخانه ایران و اماکن و مقرهای شبه نظامیان دست نشانده سپاه قدس و تلاش برای به آتش کشیدن و یا بستن آنان، معترضین انزجار خود را از حضور نیروهای متجاوز رژیم جمهوری اسلامی به نمایش گذاشتند.
خواست به حق مردم عراق و همچنین ما این است که جمهوری اسلامی باید به ‌دخالتهای سیاسی ، نظامی ومافیایی حود در عراق خاتمه‌ دهد وبدون قید و شرط، هر چه سریع تر از خاک عراق خارج شود!
جمهوری اسلامی ایران ازهمان آغاز‌بقدرت رسیدنش برای تثبیت، تداوم و گسترش حاکمیت سیاه‌ و ضد بشریش و برای منحرف نمودن اذهان مردم از بی کفایتی اش در حل مشکلات و مسائل داخلی ایران، سیاست بحران آفرینی در منطقه‌ را برگزیده‌ و پیش برده‌ است.
شعارهائی چون ” صدور انقلاب اسلامی”، “نجات قدس از راه‌کربلا میگذرد”، “نابودی اسرائیل” و… بیانگر این هدف ارتجاعی، دخالت‌جویانه و جنگ‌ طلبانه‌ رژیم جمهوری اسلامی ایران است که‌ بخصوص در جنگ ۸ ساله با صدام باعث تلفات بیشمارانسانی و خسارات بسیارعظیم مالی هم برای مردمان ایران و هم عراق شد.
از پیامدهای دیگر بحران آفرینی رژیم جمهوری اسلامی درجامعه، حیف ومیل درآمدهای میلیاردی نفت است که از یکطرف در جهت بالا بردن توان تسلیحاتی جمهوری اسلامی بکار گرفته می شود و از طرف دیگر در جهت گسترش نفوذ سیاسی – نظامی جمهوری اسلامی در منطقه و پشتیبانی از جناح‌ها و سازمانهای ارتجاعی و هم تراز خود استفاده مي شود؛ و این درحالیست که‌ بیش از ٧٠% مردم ایران زیر خط فقر زندگی میکنند و یا ماهها حقوق معوقه بازنشستگان و کارگران و کارمندان و اقشار تهیدست مزدبگیر،یا پرداخت نمی شود و یا به تعویق می افتد.
رژیم جمهوری اسلامی ایران ‌ ازطریق دخالت های آشکار سیاسی و مافیائی، قاچاق مواد مخدر و گسترش اعتیاد میان جوانان، اعزام نیروهای نظامی، سازماندهی تشکلهای مزدور و کمک به ‌گروههای تروریستی، درتمامی امور کشور های عراق و لبنان و … دخالت نموده ‌است.
هم اکنون درلبنان و عراق جنبشهای عظیمی برپا شده‌است، جنبشهای مردمی که‌ همانند مردمان ایران تشنه‌ آزادی و عدالت اجتماعی‌اند و برای دموکراسی و حاکمیت مردم و زدودن فقر مبارزه‌ میکنند.
درعراق آشکارا نیروهای جمهوری اسلامی مستقیم در سرکوب معترضین شرکت دارند و تا کنون بیش از صدها نفر در درگیری ها به قتل رسیده‌ و هزاران نفر زخمی شده‌اند.
پیامد این سیاست شعارهای مردم در خیابانهاست که بدرستی خواهان خروج نیروهای جمهوری اسلامی ایران از کشورشان میباشند.
“همبستگی برای آزادی و برابری در ایران” ضمن حمایت از خواستهای برحق مردمان بجان‌آمده‌ عراق و لبنان اعلام میدارد:
١ـ دخالت دولتهای خارجی در امور کشورهای دیگر را بطور کلی رد و محکوم نموده‌ و پیشبرد امورات هر کشور را از حقوق انکارناپذیر مردمان آن کشور میداند.
٢ـ مردمان ایران مخالف جنگ و کشتار و خواهان صلح و آشتی‌ و مناسبات دوستانه‌ برابر باهمه کشورهای جهان میباشند.
٣ـ جمهوری اسلامی ایران باید به‌ دخالت درامور كشورهای دیگر پایان دهد!
٤ـ تمامی نیروهای اعزامی جمهوری اسلامی ایران باید فورا و بی‌قید وشرط از عراق خارج شوند!
٥ـ جمهوری اسلامی ایران باید به‌ سازماندهی گروههای مزدور و تروریستی و حمایت از آنان خاتمه‌ دهد.

“همبستگی برای آزادی و برابری در ایران” براین نظراست، جمهوری اسلامی رژیمی ستم پیشه است که با کارکردی ضد مردمی بیش از ۴۰ سال، با ایجاد فضای رعب و وحشت در جامعه، با زندان، شکنجه و اعدام، آزادی‌های اجتماعی را از مردمان ایران سلب کرده و جامعه را به ورطه نابودی کشانده است وباید به حاکمیتش پایان داد.
زنده‌ باد مبارزات و همبستگی مردمان منطقه‌ برای آزادی و برابری!
سرنگون باد جمهوری اسلامی ایران!

“همبستگی برای آزادی و برابری در ايران” *
18 آبان 1398 – 9 نوامبر 2019

*- احزاب و سازمانهای تشکيل دهنده: کومه له زحمتکشان کردستان، شورای موقت سوسياليستهای چپ ايران، سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران، حزب مردم بلوچستان، حزب کومه له کردستان ايران، حزب دمکرات کردستان، حزب دمکرات کردستان ايران، حزب تضامن دمکراتيک اهواز، جنبش جمهوريخواهان دموکرات و لائيک ايران، اتحاد دمکراتيک آذربايجان – بيرليک