سال نو میلادی را به همه ی شما هم میهنان عزیز ایرانی در داخل و خارج از کشور  و همچنین همه ی کسانیکه در هر نقطه دیگری از جهان دلهایشان برای آزادی و رهائی از چنگال ظلم، بی عدالتیهای اجتماعی و بهرکشی  می طبد   تبریک می گوئیم.

همزمان با تحویل سال نو میلادی ۲۰۲۰ تارنمای  “همبستگی برای آزازدی و برابری در ایران” فعالیتهای رسانه ای خود را آغاز می نماید.

در سالی که گذشت اقشار مختلف مردمان میهنمان؛ کارگران، از کار رانده شدگان، بیخانمانها، معلمان، کشاورزان، بازنستگان، دانش آموزان و دانشجویان، فعالان حقوق بشر و محیط زیست  و بویژه خانوادهای زندانیان سیاسی و دادخواهان قتلها و ترورهای رژیم و وکلایشان، همه و همه   در اقصی نقاط ایران باری دیگر رژیم جنایتکار، فاسد و آزادی ستیز جمهوری اسلامی را بچالش کشیدند.  اوج این مبارزات در آبان ماه ۱۳۹۸ بود که طی آن طبق اطلاعات مجامع  معتبر حقوق بشر جهانی نزذیک به۱۵۰۰ نفر انسان بیگناه، تنها بجرم شرکت در آکسیونهای مسالمت آمیز خیابانی در  اعتراض به سه برابرشدن بهای بنزین به شنیعترین شکل ممکن قتل عام و هزاران نفر زندانی و یا مجروح شدند. ابعاد این فاجعه چنان گسترده است که باید از آن به عنوان “جنایت‌ علیه بشریت” نام برد و ضروری است که عاملین این جنایت و در راس آن رهبران جمهوری اسلامی بطور مشخص خامنه‌ای و روحانی بعنوان منفورترین جنایتکاران در سال ۲۰۱۹ در دادگاه بین‌المللی مورد دادخواهی قرارگیرند. دامنه جنایات رژیم جمهوری اسلامی تنها به ایران محدود نمی شود، پویندگان عدالت، دموکراسی و آزادی در عراق، لبنان و سوریه را نیز دربرمیگیرد.

همبستگی برای آزادی و برابری در ایران فعالیت تارنمای خود را در  جهت پشتیبانی از  مبارزات گسترده و رو به آفزون مردمان ایران علیه نظام بیداد، فاسد، آزادی کش و عدالت ستیز جمهوری اسلامی می داند.

تارنمای “همبستگی برای آزادی و برابری در ایران”، رسانه ای نیست در کنار رسانه های عمومی و یا خبری و یا در رقابت با آنها. سه مسئله زیر ویژگی و ضرورت  تارنمای “همبستگی برای آزادی و برابری در ایران”  را از سایر رسانه ها مشخص می کند:

۱– سعی و کوشش ما در همبستگی پشتیبانی از مبارزات مردمان ایران در راه سرنگونی کلیت نظام جمهوری اسلامی توسط خود مردمان ایران بدون اما و اگر

۲– تاکید بر ضروزت برجسته کردن دموکراسی، برابری و عدالت خواهی مردم در روند  سرنگونی نظام اسلامی، بطور مشخص “جمهوری، جدائی دین و دولت و فدرالیزم ” (برای اطلاع بیشتر رجوع کنید به تفاهم نامه همبستگی).

۳– همبستگی با مبارزات مردمان منطقه که مانند مردمان جامعه ما تشنه آزادی و عدالت اجتماعی اند که بویژه رژیم جمهوری اسلامی در سرکوب اعتراضات عمومی آنها نقش فعال و مؤثری بعهده دارد.

با توجه به مسائل فوق، رسانه “همبستکی برای آزادی و برابری در ایران” تلاشهای خود را درجهت پشتیبانی از جنبشهای مردمان ایران برای براندازی کلیت نظام جمهوری اسلامی و انعکاس  صدای حق طلبانه آنها، چه درایران و چه درخارج از ایران ،وهمچنین تلاش برای ایجاد همگامی وانسجام بیشتر در صفوف جمهوری‌خواهان و یاری رسانی از طریق دامن زدن به فعالیت های فکری و نوشتاری، برگزاری مجالس بحث و گفتگو در مورد مسائل اساسی جنبش اعتراضی مردمان ایران و منطقه، بویژه دموکراسی، جدائی دین و دولت، جمهوری، فدرالیزم، برابرحقوقی فرهنگی، سیاسی، اجتماعی جنسیتی و دهها امر اساسی دیگر و از جمله تدارک اقدامات مشترک اعتراضی  میدانی در خارج از کشور در پشتیبانی از مبارزات مردم ایران علیه رژیم جمهوری اسلامی است.

رسانه “همبستکی برای آزادی و برابری در ایران” برای تحقق اهداف فوق نیاز به همیاری و همراهی همه ی باورمندان به ارزشهایی چون دموکراسی، جمهوری، آزادی و برابری دارد.

آدرس برای تماس و همکاری با هم:

هیئت تحریریه رسانه “همبستکی برای آزادی و برابری در ایران”

سوم ژانویه ۲۰۲۰

آرزو

می‌خواهم باشم     ‌                   ‌

   همانگونە کە هستم ‌‌

   نه کمتر و نه بیشتر‌

   چە بخواهید ، چه نخواهید.                                                 ‌

می‌خواهم باشم

  و زندگی کنم

 آنگونە کە می‌خواهم

  چە بخواهید ، چه نخواهید.

می‌خواهم باشم

     وزندگی کنم

    درخانەام          ‌

      کە رٶیاهایم درآن جاریست

       چە بخواهید ، چه نخواهید.

می‌خواهم باشید

 همانگونە که هستید

 وتمامی رٶیاهایم را

برایتان آرزو کنم

 چە بخواهید ، چه نخواهید.

می‌خواهم  باشیم

 همانگونە کە هستیم

باهم  برابر وبا رنگین‌کمان درخشان تنوع مان

 با رۇیاهای مشترک

 و بازوان درهم تنیده

  ودستان درهم قفل شده

 وبا ارادە استوار و آیندە ساز واحد‌‌مان

 چە بخواهند ، چە نخواهند!

                       محمد مصری