روز چهارشنبه دوم خرداد واحدهای تازه ای از صنایع نفت کشور به اعتصاب سراسری کارگران پروژه ای و پیمانی صنعت نفت پیوستند.

بنابر گزارش ها کارکنان رسمی پالایشگاه آبادان، کارگران شرکت مبین صنعت، کارگران شرکت تهران جنوب در بندر ماهشهر، کارگران شرکت کیهان پارس شاغل در پالایشگاه اصفهان به اعتصاب سراسری پیوستند. این اعتصاب که به صورت پراکنده از اواخر خرداد ماه آغاز شد، روز سه شنبه اول تیر ماه دامنه ی گسترده ای یافت و بیشتر از ۲۵ مرکز نفتی در کشور اعتصاب سراسری خود را آغاز کردند.

این اعتصاب به دنبال فراخون شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت آغاز شده و یک «اعتصاب اخطاری» است که قرار است یک هفته به طول بیانجامد. شورزای سازماندهی این اعتراضات اعلام کرده است که از کارگران پیمانی و پروژه ای از روز نهم تیر ماه به اعتصاب کارگران رسمی نفت خواهند پیوست. اعتصاب کارگران رسمی نفت قرار است از روز ۹ تیر ماه آغاز شود.

بنابر گزارش ها در پالایشگاه تهران در واکنش به اعتصاب کارگران که از روز گذشته آغاز شده است، دست به اخراج هفتصد کارگر زده اند.

در زیر فیلم ها و تصاویر مربوط به واحدهایی که امروز در آن ها اعتصاب آغاز شده را می بیند. این فیلم ها و تصاویر توسط اتحادیه ی آزاد کارگران ایران منتشر شده است.

 

اعتصاب کارگران رسمی پالایشگاه آبادان

امروز چهارشنبه دوم تیرماه کارکنان رسمی پالایشگاه آبادان، ، در اعتراض به نحوه افزایشات و دریافت مالیات مضاعف مقابل درب ورودی پالایشگاه دست به تجمع اعتراضی زدند.

اعتصاب کارگران شرکت مبین صنعت شاغل در پتروپالایش آدیش

روز چهار شنبه دوم تیرماه کارگران شرکت مبین صنعت شاغل در پتروپالایش آدیش به اعتصاب سراسری کارگران نفت پیوستند.

اعتصاب کارگان شرکت تهران جنوب در بندر ماهشهر

روز چهار شنبه دوم تیرماه کارگران شرکت تهران جنوب در بندر ماهشهر به اعتصاب سراسری کارگران نفت پیوستند.

اعتصاب کارگران شرکت کیهان پارس شاغل در پالایشگاه اصفهان

روز چهار شنبه دوم تیرماه کارگران شرکت کیهان پارس با پیمانکاری فریدون لیموچی شاغل در پالایشگاه اصفهان به اعتصاب سراسری کارگران نفت پیوستند. کارگران بخش‌های دیگر پالایشگاه اصفهان نیز اعلام کرده‌اند که در روزهای آتی دست از کار میکشند.

واکنش مسئولین پالایشگاه تهران به اعتصاب کارگران: اخراج ۷۰۰ کارگر!

مسئولین پالایشگاه تهران در واکنش به اعتصاب کارگران بخش “اورهال” این پالایشگاه، فرم‌های تسویه‌ای را برای قطع همکاری و اخراج این کارگران بین آنها توزیع کرده‌اند. کارگران این پالایشگاه خواستار افزایش حقوق و برآورده شدن برخی دیگر از مطالبات خود بودند.

کارفرمای پالایشگاه با این کار قصد دارد تا کارگران را وادار به پایان اعتصاب نماید. اما کارگران اعتصابی با اتحاد خود می‌توانند به خواسته ‌‌و مطالبات خود تحقق بخشند. کارگران پیمانی پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها و نیروگاه ها با خواست افزایش دستمزد و تغییر نوبت مرخصی دست به اعتصاب سراسری زده‌اند.