طبق گزارش‌های رسیده به حقوق بشری کارون، هانی شهبازی فرزند عویصی متولد ۱۳۷۰ اهل فلاحیه (شادگان) که از سال ۹۹ در زندان سپیدار اهواز به اتهام قتل یکی از پرسنل نیروی انتظامی زندانی و به محاربه و اعدام محکوم شده بود، سحرگاه سه‌شنبه ۷ آذر در این زندان اعدام شد.