صدای جنبش دادخواهی هر روز رساتر می شود!

جمعه ۱۲ شهريور ۱۴۰۰ – ۰۳ سپتامبر ۲۰۲۱

 

سرتاسر پرونده قطورجنایات سران و کارگزاران حکومت اسلامی ، طی ۴۳ سال اخیر، آغشته به آدمکشی، ترور، اعدام و اقدامات وحشیانه و ضد بشریست. در این میان، کشتار دسته جمعی زندانیان سیاسی و عقیدتی در تابستان ۱۳۶۷، بدون شک یکی از دهشتناک ترین فصل های این پرونده سیاه می باشد.

رژیم جنایتکار اسلامی در تداوم سیاستی که از فردای قبضه قدرت اتخاذ کرده بود یعنی دستگیری،شکنجه، سرکوب و اعدام مخالفین سیاسی و دگر اندیشان، در تابستان ۶۷، به فرمان خمینی اولین ولی فقیه و با تشکیل و اعزام هیات های مرگ به زندانهای مختلف کشور، هزاران زندانی مجاهد، چپ ، سوسیالسیت ، کمونیست و دگر اندیش را در سرتاسر ایران و بخصوص در زندانهای گوهردشت و اوین، اعدام کرده و در بهشت زهرا، گورستان خاوران و یا مکانهای بی نام ونشان، در گورهای دسته جمعی مدفون نمود.

تلاشهای مذبوحانه آمران و عاملان این جنایت دهشتناک برای سرپوش گذاری بر این فاجعه ملی راه به جایی نبرد وخانواده ها و بازماندگان اعدام شدگان با پرداخت هزینه های سنگین، نگذاشتند که کشتار دسته جمعی زندانیان سیاسی در پرده مانده و به فراموشی سپرده شود. آنان به همراه خانواده هایی که عزیزانشان از فردای انقلاب و طی دهه 60 اعدام شده بودند، پیگیرانه و پایدار و با شهامتی ستودنی، توانستند افکار عمومی را در داخل و بخصوص در خارج از ایران از این فاجعه باخبر ساخته و پایه های جنبش دادخواهی را پی افکنند. این جنبش سالهاست خواستار روشن شدن حقیقت، محاکمه علنی وعادلانه و مجازات آمرین و عاملین این جنایات در دادگاههای ذیصلاح می باشند. این خواسته های انسانی و برحق از سر انتقام جویی نیست. چرا که جنبش دادخواهی، با مبارزات خود و با اعتراض به سرکوب، شکنجه و اعدام و تلاش برای بیداری وجدان عمومی جامعه، نه تنها مانع از آن می شود که جنایت کشتار هزاران زندانی سیاسی به فراموشی سپرده شده و از حافظه تاریخی محو شود بلکه می کوشد که از تکرار چنین جنایاتی در آینده نیزجلوگیری به عمل آید.

واکنش افکار عمومی به انتصاب ابراهیم رئیسی، یکی از اعضای ” هیئت مرگ” به عنوان رئیس جمهور در حکومتی که هیچ نشانی از جمهوریت ندارد، و یاد آوری نقش و مسئولیت وی در کشتار ۶۷ نشانگر آن است که اکنون میلیونها تن در ایران ازاین جنایت هولناک با خبر هستند وجنبش دادخواهی با اتکا به این نیروی بالقوه و با پیوستن برخی از خانواده های کشته شدگان دی ماه ۹۶ و آبان ۹۸ ، گسترش یافته و وارد مرحله جدیدی شده است. نگاهی گذرا به موضع گیریها و اقدامات جنبش دادخواهی در رابطه با مسائل مختلف اجتماعی و سیاسی طی سالهای اخیر، بخوبی نشان می دهد که ایستادگی و مقاومت این جنبش در مقابل سرکوبگران، در بطن خود، دفاع از آزادی و عدالت درتمامی زمینه ها را پرورش داده است.

امسال در سی و سومین سالگرد این ” جنایت علیه بشریت”، دادگاه حمید نوری در سوئد به اتهام دست داشتن و “مشارکت مستقیم ” وی در کشتار دسته جمعی زندانیان سیاسی جریان دارد. دستگیری و بازداشت حمید نوری و محاکمه او در خارج ازمرزهای ایران وبه عنوان یکی ازعاملین کشتار تابستان ۶۷، بدون تردید، پیروزی بزرگی برای جنبش دادخواهیست و صدا وپیام جنبش دادخواهی را نه تنها در داخل ایران و در بین ایرانیان خارج از کشور بلکه نزد افکار عمومی کشورهای مختلف و حتی دولتهای آنان، پژواک داده است. این دادگاه بویژه ازآن جهت حائز اهمیت می باشد که رژیم جنایتکار اسلامی در ایران هنوز بر سرکار است و اسامی برخی از مسئولین فعلی آن و بخصوص ابراهیم رئیسی که توسط ولی فقیه فعلی، خامنه ای جنایتکار، بر مسند “ریاست جمهوری” نشانده شده است، نیز در پرونده این دادگاه ذکر شده اند. تشکیل این دادگاه همچنین هشداریست به تمامی مسئولین رژیم و مزدورانی که به درجات مختلف طی بیش از چهار دهه، فعالان و مخالفان سیاسی و معترضان را دستگیر، شکنجه، سرکوب و یا اعدام کرده اند. هرچند آنها در داخل کشور و با اتکا به دستگاه چندگانه و طویل و عریض سرکوب هنوز تا چند صباحی خود را در امنیت می پندارند اما دریافته اند که در خارج از مرزهای ایران در خطر دستگیری و محاکمه قرار دارند.

سازمان ما که تعداد قابل توجهی از اعضا و کادرهای آن طی دهه ۶۰ و در تابستان خونین ۶۷ به دست جلادان رژیم شکنجه و اعدام شده اند، همواره و همصدا با خانواده ها و بازماندگان اعدام شدگان، سازمانها واحزاب سیاسی و شخصیت های سیاسی و مدنی، کوشیده است که از جنبش دادخواهی در حد توان خود پشتیبانی کرده و پژواک فریادهای حق طلبانه و عدالت خواهانه آن باشد.

در سی و سومین سالگرد این “جنایت علیه بشریت”، ما یاد و خاطره عزیز تمامی مبارزین و جانباختگان راه آزادی و عدالت را گرامی می داریم. ما عمیقا بر این باوریم که جنبش دادخواهی به ثمر خواهد نشست و دیر نیست روزی که مسئولین و مزدوران رژیم به خاطر تمامی جنایاتشان و بخصوص کشتار دسته جمعی زندانیان سیاسی مجاهد، چپ، سوسیالیست، کمونیست و دگراندیش، به دست مردمان ایران محاکمه شوند.

زنده باد یاد و خاطره تمامی جانباختگان راه آزادی
سرنگون باد رژیم اسلامی حاکم بر ایران
سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران
۱۱ شهریور ۱۴۰۰ / ۲ سپتامبر ۲۰۲۱