نجمن صنفی معلمان کوردستان (سقز و زیویه، دیواندره، مریوان و سروآباد، سنندج و کلاترزان) در رابطه با محکومیت احکام صادره علیه “سلیمان عبدی” بیانیه‌ای صادر کرد.

در بیانه انجمن صنفی معلمان کوردستان آمده است: “درحالیکه در آستانه سال جدید تحصیلی قرار داریم، اخبار نگران‌کننده‌ای از برخوردهای غیرانسانی و فراقانونی با اساتید دانشگاه و معلمان، فضای فکری جامعه را به شدت ملتهب و نگران کرده است. به سخره گرفتن قانون و حقوق شهروندان از سوی مسئولین و مجریان قانون به رویه‌ای معمول مبدل گشته و وحشتناک‌تر از آن نیز انتظار دارند که جامعه در مقابل آن سکوت کرده و آن را قبول کند”

در ادامه آمده است که دولت سال‌های مدیدی است اصل ۳۰ قانون اساسی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، اصول ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی و ده‌ها مورد دیگر را زیر پاگذاشتە و علاوە بر خودداری از ادای حق و حقوق شهروندان بە بی‌رحمانەترین شیوەها هر کسی را کە خواهان اجرای قانون و عدالت باشد سرکوب می‌کند.

انجمن صنفی معلمان کوردستان؛ احضار، بازداشت، زندانی کردن، تنزل رتبه، قطع حقوق، تبعید و اخراج صدها معلم عدالت‌خواه که در ماه‌های اخیر شدت بیشتری نیز گرفته است را از برخودهای غیرقانونی با معلمان برشمرد.

انجمن صنفی معلمان کوردستان از فعالیت‌های صنفی و حق‌طلبانه و قانونمدارانه “سلیمان عبدی” حمایت کرده و از قوه‌قضاییه درخواست کرده احکام صادره از سوی دادگاه انقلاب و شعبه ١٠٥کیفری شهرستان سقز را رد و نسبت به لغو احکام صادره اقدام نماید.

در پایان این بیانیه آمده است که مسئولان قضایی کشور بهتر است بدانند که احکام و مجازات‌های سنگین نتوانسته شعله مطالبه‌گری و حق‌طلبانه‌ معلمان را کم‌سو کند بلکه باعث نورانی‌تر شدن آن شده است. لذا اگر دغدغه‌ی امنیت کشور را دارند بهتر است سراغ ریشه‌های ناامنی، که همانا مسئولان فاسد، قانون‌شکن و ناکارآمدند، بروند.