بیش از بیست سال است که فعالان محیط زیستی , فرهنگی و مدنی , ورزشکاران, هنرمندان , زنان,…آذربایجان در مورد فاجعه خشکاندن دریاچه اورمیه باتشکیل میتینگها و سمینارهای علمی وکارشناسانه در داخل و خارج هشدار داده اند.
زنان  این بار هم چون برهه های دیگر از تاریخ آذربایجان در بحرانی ترین  لحظه های آذربایجان چون زینب پاشاها و معصومه ستاری ها و … با حرکتهای تاثیر گذار در صحنه بودند و هستند.
روز ۲۱ و ۲۳ مرداد تعدادی از این زنان غیور و جسور در آذربایجان جلو ساختمان استانداری تبریز با در دست داشتن شعارهایی به زبان خود ( ترکی) به راهپیمایی و تجمع اعتراضی دست زدند و حتا به داخل ساختمان رفته متنی را که تهیه کرده بودند در رابطه با مطالبه فوری خود که خواست احیای دریاچه اورمیه است, قرائت کردند.
بعد از این تجمعات که دو روز پی در پی ادامه داشت سه تن از زنان پیشرو , نویسنده و شاعر آذربایجان خانوم ها نیگار خیاوی, رقیه کبیری و فاطمه داداش زاده به اداره اطلاعات احضار شده مورد بازجویی  و تهدید قرار گرفتند. بر اساس اخبار رسیده خانه آنها تفتیش گشته و لوازم و اشیا و نوشته های شخصی آنها به اداره امنیت برده شده است.

از سوی دیگر در اردبیل تعدادی از فلان محیط زیستی موفق به اخذ مجوز برای اعتراض به عدم به کار اندازی تدابیر لازم برای احیای دریاچه اورمیه را گرفته اند .

حزب دموکرات آذربایجان از این تجمعات حمایت کرده و پشتیبانی خود را از خواست های بسیار ضروری  شرکت کنندگان اعلام میکند.

حزب دموکرات آذربایجان هر گونه احضار, دستگیری و تهدید شرکت کننده گان از جمله سه شیر زن را در شهر تبریز را محکوم میکند و خواستار پایان دادن به هر گونه امنیتی سازی اعتراضات در جهت خواست احیای دریاچه اورمیه , نگین آذربایجان , میباشد!

وضیت وخیم و در حال اغمای دریاچه اورمیه تنها یک مساله منطقه ی برای آذربایجان نیست !

شهروندان سراسر کشور برای نجات دریاچه اورمیه از تبدیل شدن ان به بمب مرگ زای نمکی به پا خیزید !

همگی چون صدایی واحد روز ۵ شهریور در میدان شریعتی اردبیل در کنار شهروندان آذربایجان باشیم!

حزب دموکرات آذربایجان
۱۸ اوگوست ۲۰۲۳