سندیکای کارگران شرکت واحد، امروز ۱۰ اردیبهشت از تهدید فعالین کارگری در زندان در آستانه ی روز جهانی کارگر خبر داده است.

بنابر این گزارش، سه عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، آقایان رضا شهابی ، داود رضوی ، حسن سعیدی، به همراه یکی از فعالین کارگری زندانی، آقای کیوان مهتدی، امروز ظهر، ۱۰ اردیبهشت، به بند ۲۰۹ منتقل شدند و بعد از ساعاتی دوباره به بند ۴ زندان اوین بازگردنده شدند. بازجویان به هر چهار نفر آنها اعلام کردند در استانه روز جهانی کارگر، هر گونه اعتراص و بیانیه از طرف آنها منجر به پرونده سازی خواهد شد و چند سالی به زندانشان اضافه خواهد گردید. بازجویان مشخصا تهدید کردند که اگر آنها بیانیه ای به مناسبت روز جهانی کارگر منتشر کنند، پرونده جدید علیه آنها باز نموده و تحویل قوه قضاییه خواهند داد و دوباره به چند سال زندان بیشتر محکوم خواهند شد.

امروز همچنین از فعالین کارگری زندانی، ریحانه انصاری نژاد و آنیشا اسداللهی، که در بند زنان زندان اوین محبوس هستند، خواسته شد که پیش بازجویان بروند که آنها قبول نکردند.

در شرایطی که کارگران و‌ خانواده های کارگری با مشکلات عدیده معیشتی و سقوط شدید سطح زندگیشان و ‌گسترش فقر و‌ ناامنی اقتصادی و ‌اجتماعی دست به گریبانند، بازجویانی که دهها برابر بیشتر از ما کارگران حقوق و‌ مزایای کلان دریافت میکنند و قدرت بی محاسبه پیدا کرده اند به خو‌د جرات میدهند کارگران زندانی را حتی از گرامیداشت روز خودشان محروم‌کنند. در کارگر ستیز بودن این نیروهای امنیتی و قضایی شکی نداشته و ‌نداریم، اما شرم هم چیز خوبیست.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در پایان اطلاعیه خود تاکید کرده است: بزرگداشت اول ماه مه، روز جهانی کارگر، حق همه کارگران است و تهدید فعالین‌کارگری در بند فقط نفرت بیشتر نسبت به آمران و‌ عاملان آن ایجاد خواهد کرد.