نسیم روشنایی – سارا، زهرا، شیوا، محترم، سرگل، صغری، بهاره و آریانا در سه ماه گذشته به‌خاطر زن بودن و انتخاب سبک زندگی متفاوت کشته شدند. این زنان را فراموش نکنیم.