سه پزشک زن با نامهای آیدا رستمی اهل گرگان، پریسا بهمنی اهل زنجان و آیلار حقی اهل تبریز و سه پزشک مرد با نامهای ابراهیم ریگی اهل زاهدان، مسعود احمدزاده و آزاد حسین‌پوری هر دو اهل مهاباد در اعتراضات سال گذشته کشته شدند.

هر سه پزشک زن از ترکهای ایران و یکی از پزشکان مرد بلوچ و دو پزشک مرد دیگر نیز کرد بودند و  25 تیر روز تولد آیدا رستمی زیادلوی قاجار است که نامش مترادف شرافتی است که پزشکان بدان سوگند خورده‌اند.

بخشی مهمی از تاریخ ایران و آذربایجان با نام طایفه زیادلوی قاجار یا همان زیادخان اوغوللاری گره خورده است و نام اکثر آنها با شرافت و شجاعت همراه شده است. فرزندان زیادخان به مدت سیصد سال (از اوایل صفویه تا اوایل قاجار) حاکم یا همان بیگلربیگی منطقه گنجه و قاراباغ بودند. جوادخان آخرین حکمران طایفه زیادلوی قاجار بود که مقاومتی قهرمانانه در برابر قشون روس از خود نشان داد و بیش از دویست هزار نظامی روس را سالها در دروازه گنجه نگهداشت و در همان جنگها به همراه پسرش کشته شد تا نامش برای همیشه در تاریخ ما بدرخشد.

با کشته شدن جوادخان دوره حاکمیت طایفه زیادلو به اتمام رسید ولی فرزندان آنها تا یکصد سال بعد نیز نقش تعیین کننده‌ای در عرصه سیاست داشتند و اسماعیل‌خان و عادل‌خان از ارکان جمهوری اول آذربایجان در سال 1918 بودند و حالا با گذشت صد سال از افتخار آفرینی آنها، آیدا رستمی یاد آن شجاعان شریف تاریخ را زنده کرده است.

ابراهیم ساوالان