مروز چهارشنبه بیست و چهارم اسفند ماه، سپیده قلیانی از زندان اوین آزاد شد. وی پیشتر در تاریخ نوزدهم مهرماه سال گذشته در حالی که از زندان بوشهر به مرخصی اعزام شده بود، در اهواز توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در اواسط آبان ماه به زندان اوین منتقل شد.
او در هنگام آزادی از زندان فریاد می زد: خامنه ای ضحاک، می کشیمت زیر خاک!
او بعد از آزادی در زندان در اینستاگرامش نوشت:
او امروز پس از آزادی در ایسنتاگرامش اینطور نوشت: «بعد از چهار سال و هفت ماه از پرونده هفت‌تپه آزاد شدم. این‌‌بار به امید آزادی ایران اومدم بیرون! به امید آزادی خیلی زود عزیزانم سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، زهرا زه‌‌تاب‌چی، بهاره هدایت، گلرخ ایرایی، ناهید تقوی و همه زندانیان سیاسی مخصوصا زنان زندانی!