مسئولین دادگاه امروز سپیده قلیان، زندانی سیاسی و آمنه‌سادات ذبیح‌پور، خبرنگار صداوسیما اعلام کردند: «علیرغم حضور ریاست دادگاه و نماینده دادستان و نماینده شاکی و انتظار کافی و طولانی مدت دادگاه و نظر به اینکه متهم سپیده قلیان با عنایت به توصیه‌های فراوان حاضر به رعایت حجاب نشد؛ لذا جهت تشکیل جلسه به دادگاه اعزام نشد.»
شاکی این پرونده آمنه سادات ذبیح پور است. سپیده قلیان پس از آزادی در فضای مجازی خود اعلام کرد که آمنه سادات ذبیح پور در مراحل بازجویی او حضور داشته و با نام عسکری در زندان اوین از او شکنجه و بازجویی کرده است.
او با انتشار نامه ای اعلام کرده بود چون بیدادگاه مذکور علنی است در آن شرکت می کند و از خبرنگاران دعوت کرده بود در دادگاه حاضر شده و حرف های او را بشنوند.

Print Friendly, PDF & Email