امروز یکشنبه هشتم بهمن ماه ۱۴۰۲، کارگران اعتصابی گروه ملی فولاد اهواز به خیابان ها آمدند و با تجمع مقابل استانداری خوزستان، به عدم تحقق خواسته های خود اعتراض کردند.

این تجمع اعتراضی با راهپیمایی اعتراضی از محل ساختمان استانداری به سمت فرمانداری اهواز  و سپس ساختمان مرکزی بانک ملی استان ادامه یافته است.

کارگران اعتصابی گروه ملی صنعتی فولاد ایران، با تجمع مقابل ساختمان مرکزی بانک ملی استان خوزستان، با سردادن شعارهایی  اعتراض خود را به بی توجهی بانک ملی نسبت به خواسته های خود نشان دادند. آن ها اعلام کردند: «ما را محک نزنید ما فولاد گداخته‌ایم!»

راهپیمایی اعتراضی کارگران گروه ملی صنعتی فولاد در خیابان های مرکزی اهواز ادامه یافت. در خیابان نادری کارگران شعار می دادند: «ما کارگران فولاد علیه ظلم و بیداد، میجنگیم میجنگیم»

آن ها سپس از چهارراه نادری به بازار خیابان امام راهپیمایی کردند.

در شعارهای امروز کارگران، تاکید بر ایستادگی آن ها تا تحقق مطالباتشان، اعتراض به بی آبی در اهواز و همچنین امتناع از شرکت در انتخابات قلابی حکومت برجسته بود: «عدالتی ندیدیم، ما دیگه رای نمی دیم»!

شنبه ۲۷ آذر ۱۴۰۲ – ۱۸ دسامبر ۲۰۲۳