در حالی شش سال از حرکت انقلابی ویدا موحد میگذرد که “انقلاب زن زندگی آزادی” علیه حجاب و کلیت حکومت آپارتاید جنسیتی به وقوع پیوسته و همچنان در داخل و خارج از کشور ادامه دارد.

ویدا موحد، زنی که در ششم دی ۱۳۹۶ در تهران بالای سکویی رفت و حجاب این سند بردگی زن را سر چوب زد، اعتراض خود به حجاب اجباری و آپارتاید جنسیتی سیستماتیک را نشان داد، و حرکتی در بستر اعتراضات درهم پیوسته کارگران، معلمان، بازنشستگان، دانشجویان و اکثریت مردم ناراضی و جان به لب رسیده از فقر و فلاکت و گرانی و تورم و سرکوبها، کرد که با کارزار “دختران خیابان انقلاب” ادامه یافت و به معنایی، تحول کیفی عمیقی در عرصه مبارزه علیه حجاب اجباری در جنبش نوین رهایی زن و جنبش سرنگونی بوجود آورد.

کارزار دختران خیابان انقلاب پیوندی بود با “تظاهرات هشت مارس سال ۵۷” در اعتراض به فرمان خمینی به حجاب اجباری و همچنین سرآغاز روند جدیدی از اعتراض به حجاب که چهار سال بعد در ۲۱ تیر ۱۴۰۰ ـ در روز حجاب و عفاف در تقویم رژیم- خود را در “کارزار حجاب بی حجاب” در سراسر ایران نشان داد و در تابستان ۱۴۰۲ در پی قتل حکومتی مهساژینا امینی‌افتخاری، به انقلاب عظیم و تاریخی زن زندگی آزادی منجر شد که با حجاب سوزان گسترده همراه شد؛‌ انقلابی که در جهان از آن به اولین “انقلاب زنانه” تاریخ بشریت یاد میشود.

در ششمین سال حرکت تاریخی ویدا موحد و همراهی دیگر زنان معترض، انقلاب زنانه بار دیگر درود می فرستد بر ویدا موحد و تمامی زنانی شجاع و جسوری که پرچم اعتراض به حجاب و زن ستیزی را بالا برده و از هشت مارس ۵۷ تا کنون این پرچم را دست به دست داده اند. زنان ایران با مبارزه انقلابی و جدال تنگاتنگ با رژیم متوحش و ضدزن اسلامی نشان داده اند که نه تنها هرگز تسلیم آن نمی شوند، بلکه در قامت سخنگویان جنبش سرنگونی و لیدرها و رهبران سیاسی و میدانی و عملیِ اعتراضات سراسری، در رادیکالیزه شدن فضای سیاسی و برای به زیر کشیدن جمهوری اسلامی دوره به دوره به جلو آمده اند و از نیروهای اصلی انقلاب برای رهایی زن و جامعه شده‌اند.

انقلاب زنانه بار دیگر قویا تاکید میکند که “حجاب” یک تکه پارچه نیست، حجاب سمبل اسلام سیاسی است، حجاب نماد بردگی زن است، حجاب بهانه تجاوز است، حجاب ابزار دست رژیم اسلامی برای سرکوب است، حجاب بستر همه بی حقوقی هایی است که امروز زنان ایران از آن رنج می برند، حجاب نماد آشکار خشونت و توحش رژیم اسلامی علیه زنان و جامعه است، حجاب آلت قتاله ای است در دست عاملان رژیم که برای حفظ ارزشهای آن، از قتل زنان هم شرم و ابایی ندارند.

انقلاب زنانه بر این باور است که حکومت اسلامی، حکومتی که با چسباندن حجاب با پونز به پیشانی زنان روی کار آمده با نابودی کامل حجاب، به نابودی کامل خواهد رسید. چنانچه به گفته سران و مقامات رژیم اگر حجاب این خاکریز اول از دست برود، در حفظ خاکریزهای دیگر توانی در رژیم نخواهد بود. و این انقلاب زن زندگی آزادی است که نابودی گشت ارشاد را رقم زده و در مسیر نابودی کلیت رژیم، با گسترش و تثبیت بیحجابی سراسری می رود این ضرورت تاریخی را به دست مردم ایران و در راس آن زنان به تحقق برساند.

انقلاب زنانه بار دیگر “بایکوت جهانی رژیم اسلامی” به جرم آدمکُشی، تبعیض جنسیتی سیستماتیک، خشونت قانونی و دولتی و قضایی آشکار علیه زنان خواستار است و بر این باور است اخراج این حکومت زن ستیز از تمامی مجامع بین المللی، همچون یونیسف، سازمان جهانی کار و  سازمان ملل، بستن سفارتخانه‌ رژیم و اخراج سفرای آن، قرار دادن سپاه پاسداران در لیست سازمان‌های تروریستی، کمک بزرگی است به مردم ایران و در صف مقدم زنان که با “نه” قاطع خود اعلام کرده اند این حکومت حجاب و تفکیک جنسیتی و زندان و شکنجه و اعدام را نمی خواهند. اگر جهان زمانی پای بایکوت آفریقای جنوبی حکومت آپارتاید نژادی آمد، پس می توان متصور شد و باید تلاش کرد که پای بایکوت حکومت آپارتاید جنسیتی اسلامی حاکم بر ایران نیز بیاید.

در پایان می بایست یادی کرد از یاد فریده آرمان از فعالین خوشنام و محبوب حقوق زن که پاییز ۱۳۹۸ به پیشنهاد وی و در کنفرانسی بین المللی با شرکت نماینده تشکل انقلاب زنانه، روز ۲۷ دسامبر به نام “روز جهانی نه به حجاب اجباری”، روز بزرگداشت ویدا موحد و گرامیداشت کارزار تکثیر دختران خیابان انقلاب نامگذاری شد.

به امید و تلاش برای آزادی تمامی زنان مبارزِ دربند و همه زندانیان سیاسی، و با یاد و خاطر تمامی زنانی که در راه مبارزه علیه ظلم و ستم بر زن، جانشان به دست رژیم اسلامی گرفته شد؛ نیکا، سارینا، مهسا، حدیث، حنانه، اسرا، آرنیکا، مینو، اسرین، غزاله، آیلار، آیدا، فرشته، مریم، دنیا، آرمیتا و … ما به مبارزه تا پیروزی انقلاب زن زندگی آزادی ادامه خواهیم داد.

زنده باد ویدا موحد
زنده باد دختران خیابان انقلاب

انقلاب زنانه
۵ دی ۱۴۰۲