علی رضی زاده نظرلو، فعال ترک ( از آذربایجان) توسط شعبه پانزدهم دادگاه انقلاب تهران به دو سال حبس تعزیری، دو سال ممنوعیت خروج از کشور و منع عضویت در گروه ها و دسته جات محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، علی رضی زاده نظرلو، فعال ترک (آذربایجانی) به حبس و دیگر مجازات ها محکوم شد.

براساس حکمی که توسط شعبه پانزدهم دادگاه انقلاب تهران صادر و اخیرا به این شهروند ابلاغ شده است، آقای رضی زاده نظرلو از بابت اتهام “عضویت در یکی از گروه های مخالف نظام به قصد بر هم زدن امنیت کشور” به دو سال حبس تعزیری، دو سال منع عضویت در گروه ها و دو سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد.

“ایجاد صفحه در اینستاگرام در زمینه ترویج تفکرات قومی” و “انتشار ویدیویی در حمایت از محکومین امنیتی” از مصادیق اتهامات مطروحه علیه این شهروند عنوان شده است.

دادگاه این شهروند بیست و چهارم تیرماه ۱۴۰۲ در شعبه پانزدهم دادگاه انقلاب تهران برگزار شده بود.
پیشتر این شهروند به شعبه ۳ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۳ تهران، احضار شده بود.