به علت فقدان تدابیر  ایمنی و شرایط نامناسب کار، یک کارگر در اورمیه جان باخت

به گزارش جمعیت حقوق بشر آذربایجان – ارک؛  

در حادثه ای و بر اساس رسانه‌های مجازی، در خیابان بدیعی اورمیه کارگری به نام ”کریم محمدزادە” و ۳۴ ساله و پدر دو فرزند حین کار از طبقه نهم سقوط کرده و متاسفانه جان خود را از دست داد.

#ArcHumanRights

http://www.arcdh.eu

#arcdh

Twitter, Telegram & Instagram: @ArcHumanRights

https://linktr.ee/archumanrights

#حقوق_بشر #حقوق_بشر_آذربایجان #جمعیت_حقوق_بشر_ارک #ژاله_تبریزی 

#دستگیری_های_خودسرانه #اخبار_حقوق_بشر_آذربایجان

#زندانیان #کودکان #آذربایجان #آزربایجان #تبریز #اردبیل #اورمیه #زنگان 

#قزوین #کرج #اراک 

#فعال_ملی_مدنی #محیط_زیست

#زبان_مادری 

*حق تفریح *حق آموزش رایگان

*آزادی *برابری 

*تبعیض ممنوع 

*شکنجه ممنوع

#حقوق_کارگران