حزب تضامن دموکراتیک الاهواز: قتل‌های ناموسی هیچ ارتباطیبا جامعه عرب اهوازی ندارند و این قتل‌ها را محکوم می‌کنیم

شامگاه یکشنبه 14 ژوئن 2020 شهر عبادان شاهد جنایتدهشتناکی بود که در آن مردی 23 ساله به نام حبیب، همسر 19 ساله خود  فاطمه سر برید. او فاطمه را که بر اساس سنت منع ازدواج دختر عمو با غربیه به ازدواج مجبور شده بود، به فرار از منزل به مقصد شهر مشهد متهم کرد. این سنت بر خلاف همه ارزش‌های اصیل عربی و اسلامی است و حتی با اصل شرعیایجاب و قبول در ازدواج هم در تضاد است.

بدون پرداختن به جزئیات این جنایت که تحت عنوان «قتل ناموسی» صوت گرفت و هیچ ارتباطی با شرف و ناموس نداشته و نتیجه فهم نادرست از این مفهوم است، حزب تضامن دموکراتیک اهواز این اتفاق را که به ندرت در جامعه عرب رخ می‌دهد، محکوم کرده و بر آزادی زنان در موافقت یا مخالفت با ازدواج و حق انتخاب همسر تاکید دارد، زیرا که این موضوع را حقی بشری می‌داند که هیچ تفسیر و تاویلی برای آن قابل توجیه نیست.

حزب ما مقابله با چنین رویدادهایی را مسئولیت بزرگی می‌داندکه روی دوش نخبگان و فعالان عرب در داخل و خارج قرار گرفته و آنها باید تا پایان یافتن این جنایت‌ها که برخی از عرب‌ستیزانمی‌کوشند آن را منحصر به ملت عرب کنند، به روشنگری در جامعه ادامه دهند.

ما اطمینان داریم که این جنایت از سوی اکثریت مطلق ملت‌مان محکوم است و برایمان آشکار است که زنان عرب اهوازیدوشادوش مردان، مسئولیت‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگیرا به دوش کشیده و در همه سطوح علمی، اقتصادی و هنری با مردان رقابت می‌کنند، اما هنوز برخی باورهای کهنه و پوسیده چهره جامعه ما را مخدوش می‌کنند؛ به ویژه زمانی که رسانه‌هایعرب‌ستیز به بزرگنمایی این رویدادها در جامعه ما می‌پردازند.

متاسفانه این اتفاق در میان دیگر ملت‌ها هم رخ می‌دهد و ایرانتنها در عرض یک ماه شاهد کشته شدن رومینا اشرفی در 25 ماه می به دست پدرش در اقلیم گیلان و ریحانه عامری در 15 ژوئن باز هم به دست پدرش دراقليم كرمان به بهانه دفاع از شرف و ناموس بود.

ما همزمان با هشدار دادن به آنهایی که به شکلی نژادپرستانه و عرب‌ستیزانه سعی دارند با تعمیم این سنت رو به زوال که گاه و بی‌گاه در میان دیگر ملیت‌ها در ایران نیز رخ می‌دهد، تا از این اتفاق برای بدنام کردن ملت عرب سوء استفاده نکنند، فعالان عرب را هم به گسترده‌تر کردن فعالیت‌های روشنگرانه و پرداختن به موضوع زن به عنوان یک شریک همسان در تعیین آینده ملت عرب اهواز دعوت می‌کنیم.

حزب تضامن دموکراتیک الاهواز

17 ژوئن 2020