در دانشگاه علوم پزشکی زنجان چه می گذرد؟

به گزارش جمعیت حقوق بشر آذربایجان – ارک؛ محکومیت بدوی دستکم بیست #دانشجو ی #دانشگاه علوم پزشکی #زنجان به تعلیق و #محرومیت از #تحصیل، توسط شورای تجدیدنظر این دانشگاه عینا تایید شد. بعلاوه ده ها تن دیگر از دانشجویان طی روزهای اخیر به #کمیته انضباطی این دانشگاه احضار شده اند.

شوراهای صنفی دانشجویان بدون اشاره به اسامی و هویت این دانشجویان می نویسد؛ حکم بدوی دستکم بیست دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی زنجان به تعلیق و محرومیت از تحصیل، توسط شورای تجدیدنظر عینا تایید شد.

بر اساس این گزارش، این دانشجویان در سال گذشته توسط هیات بدوی به یک تا چهار سال تعلیق از تحصیل و یا محرومیت تحصیلی محکوم شده بودند.

همچنین، در روزهای گذشته ده ها تن دیگر از دانشجویان این دانشگاه به کمیته انضباطی این دانشگاه احضار شده و از آنها تعهد گرفته اند که در صورت شکل گیری مجدد اعتراضات، در تجمعات شرکت نکنند.

#ArcHumanRights

http://www.arcdh.eu

#arcdh

#حقوق_بشر #حقوق_بشر_آذربایجان 

#دستگیری_های_خودسرانه