زاهدان و سایر شهرهای بلوچستان، تا به امروز چراغ انقلاب «زن، زندگی، آزادی» را همچنان بر افروخته نگاه داشته اند. جمعه به جععه آن ها با حضور گسترده در خیابان ها این امید را به مردم سراسر ایران داده اند، که مبارزه برای آزادی و پایان دادن به حکومت اسلامی همچنان ادامه دارد.

در عین حال کانال تلگرامی «رصد بلوچستان» گزارش های نگران کننده ای را از تحولات پشت پرده در بلوچستان منتشر کرده است. این کانال تلگرامی نوشته است: انتظامات مسجد مکی با به دست گرفتن بلندگو در گوشه های مختلف جمعیت در زاهدان، از آنها خواسته اند هیچ شعاری ندهند و تنها «الله اکبر» بگویند.

این کانال می افزاید: ویدیوهایی مختلف و همچنین شاهدان عینی می گویند انتظامات مکی با تاکید زیاد از مردم خواسته شعار، تنها «آزادی مولوی مرادزهی و زندانیان سیاسی» باشد.

از سوی دیگر مسئولان اداری دارالعلوم زاهدان با برپایی استیجی خارج از مسجد سخنرانی کرده و بعد از هر صحبت از مردم خواسته اند که در پاسخ صرفا «تکبیر» بگویند. بنابر این گزارش دو تن از نزدیکان سپاه پاسداران بر روی این استیج دیده شده اند.

در هفته های گذشته نیز پس از درخواست مولانا عبدالحمید از معترضان که علیه خامنه ای شعار داده نشود، انتظامات با بلندگو تاکید میکرده که شعارهای براندازانه و شعار علیه خامنه ای داده نشود.

منابع آگاه پیشتر به رصد بلوچستان خبر دادند که در دیداری که فرماندهان سپاه از مسجد مکی داشتند یکی از مطالبات آن ها، حذف شعارهای معترضان علیه علی خامنه ای بوده است.۰

این گزارش می افزاید: انتظامات مکی همچنین کلیه پلاکاردهای سیاسی مردم را جمع کرده و صرفا پلاکاردهایی در داخل جمعیت و رو به روی مولانا عبدالحمید که توسط خود انتظامات نوشته شده را اجازه داده اند!

کمپین فعالان بلوچ نیز تایید کرده است که انتظامات مسجد مکی امروز مانع از دادن شعار علیه حکومت و خامنه ای شده اند.

در برخی از تصاویر دریافتی امروز از زاهدان صدای بلندگو که از جمعیت معترض می خواهد شعارهای «براندازانه» ندهند، به گوش می رسد، همچنین مواردی دیده می شود که پلاکاردهای معترضین از دست آن ها گرفته می شود.