هم‌ میهنان گرامی

۲۸ خرداد ۱۴۰۰ سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شوراهای شهر و روستا است.

همان طور که آگاهید رژیم خودکامه و تمامیت‌خواه ولایت فقیه طی ۴۲ سال حاکمیت شوم خود بر ایران تلاش کرده با براه انداختن به اصطلاح «انتخابات» بر جمهوریت نظام تاکید کند، در حالی که نه در فلسفه وجودی جمهوری اسلامی مقوله جمهوریت موضوعیت دارد و نه نهادهای که “انتخابی” خوانده میشوند از قدرتی در برابر ولایت فقیه برخوردارند و صد البته آنچه انتخابات خوانده میشود در واقع تلاش رژیمی ضد مردمی است که با کشاندن بخشی از مردم به پای صندوق‌های رأی در عرصه عمومی چنین وانمود کند که این مافیای قدرت از مقبولیت، اعتبار و اعتماد مردمی برخوردار است و با این شیوه به کمک ترفندهای جورواجور این نمایش مضحک، مردم را هر بار در مقابل گزینش بد و بدتر قرار داده است. در ساخت و بافت این حکومت مردم حق انتخاب ندارند، بلکه آن چه حکومت می‌خواهد رفتن مردم پای صندوق رای است تا هم تبلیغی شود برای مشروعیت رژیم و هم منتصب، ظاهری «منتخب» یابد.

درطول تاریخ جمهوری اسلامی همیشه یک سوی از تبلیغات انتخاباتی، نمایشی از حضور وسیع مردم در انتخابات، در رسانه های داخل و خارج بوده است، اما مدتهاست که این شرایط سپری شده و جمهوری اسلامی در انزوای سیاسی است.

در این دوران جمهوری اسلامی در فقدان چنین شرایط تبلیغاتی، دراین توهم است که با بستن قرارداد برجام و بستن پیمان با کشورهای اروپا و آمریکا بر بحرانهای داخلی خود چیره شود، و با دور زدن مبارزات مردم ایران و عدم مشروعیت داخلی، حداقل به مشروعیتی خارج از مرزها برسد.

در شرایطی که ایران به دلیل وجود حاکمیت ضد دمکراتیک و تبعیض‌گرای حاکم عاری از کلیه آزادی‌های دمکراتیک است و مشارکت آزاد و مستقل مردمان این سرزمین در تعیین سرنوشت مشترک‌شان جائی ندارد؛ و عملا جمهوریت مردم از معنا تهی شده انتخابات چیزی جز معرکه گیری قدرتمندان حاکم نمی‌تواند باشد.

مردم دموکرات و آزادی‌خواه ایران طی سال‌های حاکمیت شوم ولایت فقیه، چه « اصولگرا » و چه «اصلاح طلب »، نه تنها شاهد فروپاشی شیرازه جامعه در عرصه‌های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی و به باد دادن ثروت‌های مادی و معنوی جامعه در خدمت به سیاست‌های سرکوبگرانه داخلی و سیاست‌های خارجی ماجراجویانه برتری‌طلبانه و ویرانگر به نفع گسترش نفوذ ایدئولوژی ارتجاع مذهبی و سرکوب جنبش‌های دمکراتیک در منطقه هستند، بلکه می‌بینند که در پناه این رژیم دست اصحاب قدرت ، داخلی و بین‌المللی، در چپاول وغارت منابع انسانی و طبیعی باز گذاشته شده است.

از آن سو سرکوب اعتراضات به نابسامانی‌ها و پایمالی حقوق و خواست‌های به حق زنان، کارگران، دانشجویان، روستائیان و جنبش‌های ملیتها، سیاسی و مدنی در دستور کار ارگان‌های خفقان‌زای رژیم قرار دارد؛ پیگرد، بازداشت، زندان، شکنجه و اعدام تنها پاسخ دستگاه حکومتی به خواست‌های به حق و دمکراتیک مردمان ایران است. با همه گیری کوید- ۱۹ و ادامه این ویروس جانفرسا، ناتوانی و سوء مدیریت و بی‌‌اعتنائی نظام و سرکردگان آن نسبت به وضعیت فلاکت بار و جانفرسای مردم فقر زده و محروم عریان‌تر از هر زمان شده است .

امروز پس از تجربه ۴۲ ساله با حکومت شوم مذهبی، به پاس تداوم مبارزات ملیتها در سراسر ایران، استمرار و پیگیری کارگران، زنان، دانشجویان در احقاق حق خود و… به خصوص با وقوع شورش‌های سراسری انبوه بی شماران تهیدست در دی ماه ۹۶ و آبان ۹۸ و به رغم‌ سرکوب خونبار به دست ارگان‌های سرکوبگر بسیجی و امنیتی – نظامی، خط بطلان رژیم در صفحه تاریخ مردمان کشیده شده است. مردمان آزادی‌خواه و دموکرات ایران می‌دانند که این رژیم اصلاح‌ناپذیرست و وعده‌های پوچ و حنای فریبکارانه مجریان این نمایش رنگی ندارد.

تحقق خواست‌ها و آزادی‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی و لغو هرگونه تبعیض در گرو نفی این حکومت و استقرار دمکراسی، آزادی و برابری در ایران است. عدم شرکت در انتخابات و تلاش در جهت تخطئه این بازی مردم فریب گامی است که باید در این راه برداشته شود. تحقق خواسته‌های انسانی و به حق هم‌میهنانمان، تنها با اتحاد همه آنها و هم‌صدا شدن تمامی مردم ایران به اشکال مختلف اعتراضات و اعتصابات و غیره و با سرنگونی رژیم و برقراری جمهوری، دموکراسی و جدائی دولت و دین در چارچوب ایرانی فدرال امکان‌پذیر خواهد شد.

همبستگی برای آزادی و برابری در ایران، کنگره ملیت‌‌های ایران فدرال و شورای دمکراسی‌خواهان از تمامی نیروهای مترقی، دمکرات و آزادی‌خواه دعوت میکند که صدای نه به انتخابات را هر چه رساتر کنند و از هم‌میهنانمان هم می‌خواهد که در این روز به نشانه همبستگی شان با یکدیگر و مخالفت با این رژیم جنایتکار، از حضور در حوزه های رای خودداری کرده و با ماندن در خانه‌های خود انتخابات فرمایشی را به فرصتی در مبارزات خود برای رسیدن به آزادی و دمکراسی تبدیل کنند.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی ایران

برقرار باد جمهوری دمکراتیک ایران فدرال

کنگره ملیتهای ایران فدرال

شورای دمکراسی خواهان ایران

همبستگی برای ازادی و برابری در ایران

۸  اردیبهشت ۱۴۰۰ / ۲۸ آپریل ۲۰۲۱