خبرگزاری حقوق بشری هەنگاو که نقض حقوق بشر در  کردستان را پوشش میدهد  اعلام کرد که “با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی سال ۲۰۲۰ میلادی، دست کم ۲۳ درگیری مسلحانه در کُردستان روی دادە است که نسبت به سال گذشته ۱۰ مورد کاهش داشته است”.

هەنگاو همچنین نوشت : “با استناد بە آمار هەنگاو،  در جریان این درگیری‌ها، ۱۷ عضو سپاه پاسداران، نیروی انتظامی و بسیج کشتە شدە و در مقابل نیز ۱۱ نفر از اعضای احزاب کُردستانی و یک عضو مخفی تشکیلات این احزاب کشته شده‌اند”.

در ادامە گزارش هەنگاو آمده است : “همچنین یک گریلای حزب حیات آزاد کُردستان (پژاک) نیز بە اسارت نیروهای سپاه پاسداران درآمده است”.

هەنگاو در پایان گزارش خود نوشته است : “بیشترین درگیری در استان کُردستان ثبت شدە کە از مجموع ۲۳ درگیری ۱۳ مورد آن در این استان روی دادە است. در استان آذربایجان‌غربی  نیز ۱۰ مورد درگیری روی دادە است”.