مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان غربی گفت: آموزش و پرورش استان نیازمند بیش از ۸ هزار نیروی انسانی است

جواد جنگی گفت:  در حال حاضر ۴۰ هزار و ۱۰۳ نفر نیروی انسانی در آموزش و پرورش استان  اشتغال دارند و این بخش با کمبود ۸ هزار و ۶۲۳ نفر نیروی انسانی روبرو  است.مدیر کل آموزش وپرورش آذربایجان غربی می گوید: از ۴۰هزار نیروی انسانی شاغل در آموزش و پرورش ۳۸هزار نفر فرهنگی هستند.جنگی می گوید: در صورت بکار گیری کل نیروی‌های ورودی در مهر ماه اعم از فارغ التحصیلان دانشگاه فرهنگیان و جذب شدگان از محل ماده ۲۸، پنج هزار نفر کمبود نیروی انسانی همچنان در ردیف مهمترین مشکلات این استان محسوب می‌شود.

امار و ارقام از این دست که حتا در مدیای خود رژیم منتشر میشود نشان از قله کوه یخی است که مناطق پیرامون هنوز از دامنه آن و محرومیت‌های تبعیض‌ مرکز و پیرامون بیخبر هستند.