دکتر امیر مشعوفی،پزشک ترک ساکن شهر سولدوز ( نقده) واقع در استان آذربایجان غربی از بیمارستان خمینی این شهر ربوده و به محل نا معلوم برده شده است.

بر اساس گزارش رسیده  روز چهارشنبه ٢١ دی ماه ١٤٠١ (١١ ژانویه ٢٠٢٣) دکتر امیر مشعوفی، پزشک عمومی شاغل در بیمارستان خمینی نقده، پس از ربوده شدن به مکان نامعلومی منتقل شد.

به گفته شاهدان عینی، در جریان ربوده شدن این پزشک، فردی با هویت “ابراهیم زارع” که مسئول حراست بیمارستان محل اشتغال وی بوده، نقشی اساسی ایفا کرده است.

تاکنون از وضعیت سلامت و محل نگهداری این شهروند، اطلاع دقیقی در دسترس قرار نگرفته است.