روز شنبه بیست و هفتم دی‌ماه، دو عضو گروه موسیقی بانوانگلاریسکرمانشاه به نام‌هاینازنین اتابکی و نسترن یزدانی‌پورپساز احضار به پلیس امنیت کرمانشاه بازداشت و به مدت چند ساعت مورد بازجویی قرار گرفتند.

این دو عضو تک‌خوان گروه موسیقی بانوانگلاریسکرمانشاه همان روز پس از اتمام بازجویی با قرار وثیقه تا پایان مراحل دادرسی بهشیوه موقت آزاد شدند.

طی روزهای اخیر نیز، ملیحه مرادی، نسترن یزدانی‌پور، نازنین اتابکی، سمیرا فرحناکی و الهام یزدانی‌پور از اعضای گروه موسیقیبانوانگلاریسکرمانشاه چندین بار به پلیس امنیت کرمانشاه احضار و از آنان تعهد کتبی اخذ شده است.

پلیس امنیت کرمانشاه از اعضای گروه موسیقی بانوانگلاریسکرمانشاه تعهد گرفته که دیگر در کلیپ‌های تبلیغاتی شرکت ننمایند.

روز یکشنبه بیست و هشتم دی‌ماه، حسن حیدری، رئیس پلیس امنیت کرمانشاه بدون اشاره به نام گروه موسیقی بانوانگلاریسازبازداشت دو زن به دلیلخواندن ترانه به سفارش یکی از واحدهای صنفی و با هدف تبلیغات توسط یکی از کانون‌های تبلیغاتی شهرکرمانشاهخبر داده بود.

سال گذشته، مرجان کرمجانی، یکی دیگر از اعضای گروه موسیقیگلاریستوسط نهادهای امنیتی در کرمانشاه ممنوع‌الفعالیت شدهاست.

گروه موسیقی بانوانگلاریسدر سال ٩٦ در کرمانشاه تأسیس و در زمینه موسیقی فلکلور و سنتی فعالیت دارد و تاکنون چندینکنسرت را در سلیمانیه، کفری، چهارمحال و بختیاری و کرمانشاه برگزار کرده است.