روز شنبه 8 مهرماه،جمعی از ایرانیان ساکن کشور در شهرهای مختلف جهان در سالروز “جمعه خونین زاهدان” تجمعات اعتراضی برگزار کردند.

براساس گزارشات منتشرشده،شهرهای فرانکفورت، هانوفر، استکهلم،‌ گوتنبرگ، مالمو، آمستردام و لندن در روز شنبه،شاهد حضور تجمعات ایرانیان در حمایت از مردم سیستان و بلوچستان بود.

ایران در این تجمعات شعارهایی هم چون “زاهدان، چشم و چراغ ایران” سر دادند.تظاهرکنندگان این تجمعات،با گرامی‌داشت یاد جان‌باختگان “جمعه خونین زاهدان”، همراهی و همبستگی خود را با مردم سیستان و بلوچستان اعلام کردند.

ازجانب کنگره ملتهای ایران فدرال و همچنین مرکز زنان تورک خانوم دکتر سیمین صبری سخنانی در این روزبرای گرامیداشت یاد جانباختگان زاهدان ایراد کردند. وی ضمن تاکید به ستمهای چند گانه از جمله ستم ملی و استعمار داخلی مطالبات شهروندان بلوچ را که “چیزی برای از دست دادن ندارند و یک سال است هر جمه در خیان آتش انقلاب را در دست دارند…” , ایراد کرد.
دربرلین نیز خانوم اومای رادمهرچون عضوی از طرف مرکز زنان تورک ضمن سخنرانی در این روز درهمبستگی خود را با مردم بلوچ اعلام کرده و خاطرنشان ساخت که غلبه بر جمهوری اسلامی ایران جز اتحاد همه ملتها و ستمدیدگان جنسیتی و دیگر تبعیض دیده ها نیست .