چند روز قبل دانش‌آموزان دبیرستان شاهد در خیابان‌های اردبیل به دلیل دادن شعار مرگ بر خامنه ای و «زن زندگی آزادی» مورد هجوم وحشیانه و ضرب و شتم نیروهای سرکوب رژیم قرار گرفته اند. در این یورش وحشیانه تعدادی از دانش‌آموزان دستگیر و یکی از این دختران به دلیل وارد شدن ضربات سنگین مامورین انتظامی به بخش داخلی بيمارستان فاطمی منتقل شده و به دلیل خونریزی داخلی جان خود را از دست داده است.

سرکوب خشن رژیم در اردبیل، این شهر و آذربایجان و کل ایران را با این خبر به سوک نشاند و اعتراضات و مبارزات مردم برای رهائی از این حکومت ددمنش و رسیدن به آزادی، دختر نوجوان دیگری از اردبیل را به قافله جان باختگان راه آزادی و برابری در ایران افزود.

در واکنش به وحشیگری نیروهای سرکوب رژیم و مرگ دختر دبیرستانی، امروز شنبه ۲۳ مهرماه مردم اردبیل و در همراه از آن در تبریز مردم به خیابان‌ها آمدند و ضمن دادن شعار علیه رژیم جمهوری اسلامی با ماموران سرکوب این رژیم در خیابان‌ها درگیر شدند.

ما ائتلاف های سیاسی ذیل، ضمن محکوم کردن خشونت نیروهای سرکوب رژیم در اردبیل که به مرگ دختر نوجوانی منجر شده، با همه توان خود از اعتراضات و مبارزات مردم اردبیل و آذربایجان حمایت می‌کنیم و همبستگی خلق ها و اعتراض بی‌امان سراسری در ایران را تنها ضامن موفقیت مردم و برکندن ریشه رژیم جمهوری اسلامی از ایران می‌دانیم‌.

 

زنده باد همبستگی خلق ها در ایران

مستمر باد اعتراضات آزادی‌خواهانه کنونی

 

کنگره ملیتهای ایران فدرال

شورای دمکراسی خواهان ایران

همبستگی برای آزادی و برابری در ایران

۲۳مهر ۱۴۰۱ – ۱۵ اکتبر ۲۰۲۲