در دو هفته پایانی آبانماه، اصفهان شاهد تجمع اعتراضی بسیار گسترده کشاورزان برای حق‌آبه کشاورزی در بستر خشک زاینده رود بود.

تجمع اعتراضی که رژیم جمهوری اسلامی تلاش مذبوحانه ای برای مصادره آن به عمل آورد، اما با “هو کردن” علی خامنه‌ایی توسط معترضین، این تلاش رژیم بی‌نتیجه ماند و به واکنش‌های سرکوبگرایانه وسیعتری علیه مردم در اصفهان راه برد. حمایت وسیع مردم اصفهان از اعتراض کشاورزان دامنهء اعتراضات علیه رژیم را به مناطق مختلف شهر اصفهان کشاند و به درگیری میان نیروی های یگان ویژه برای سرکوب مردم با معترضین انجاميد. شلیک گلوهای ساچمه ایی به مردم، ضرب و شتم آنها در مناطق مختلف شهر گزارش شد.

استمرار اعتراضات مردم در 30 آبان ماه با فوران اعتراض مردم شهر کرد به مشکلات معیشتی، بی آبی در آن به سرخط خبرها تبدیل شد. سیاست تبعیض آبی جمهوری اسلامی و رفتار مسبوق به سابقە این رژیم، مردم شهرکرد را نیز به وحشت انداخت و آنها نیز برای جلوگیری از انتقال آب سرشاخە‌‌های کارون دست بە اعتراض زدند. در زمینه موضوع بحران آب، در روزهای پایانی تیرماه و اوایل مرداد ماه نیز اعتراضات گسترده ملت عرب و دیگر هموطنانمان نسبت به بی آبی، چه آب شرب و چه آب برای کشاورزی بیرحمانه سرکوب شد که در نتیجه آن تعدادی کشته و تعداد زیادی مجروح و دستگیر شدند.

معضل کم آبی و تغییر اقلیم با سیاست تبعیض آبی ،فساد ساختاری و سوء مدیریت در جمهوری اسلامی همراه شده است و نه تنها کشاورزی و صنعت را به چالشی جدی کشانده است بلکه تامین آب مناسب شرب برای مردم نیز با بحران روبرو شده است.

بحران آب، فرونشست زمین، ریزگرد، بحران دریاچه ارومیه، بحران هوای پاک در کلان شهرها، خشک شدن تالاب‌ها و دهها بحران ریز و درشت دیگر بخشی از کارنامه زیست محیطی جمهوری اسلامی است.

دستگاه ناکارآمد دولت جمهوری اسلامی و مافیای آب برای بدست آوردن سودهای بیکران به سدسازیها و انحراف آب از بسترهای طبیعی به مناطقی چون صنایع آب بر فولاد، سرامیک ، پتروشیمی و … امکانات آبی کشور را بسوی زوال پیش میبرند و امکان زیست مردم برای نسلهای آتی در آن مناطق را با معضلی جدی مواجه میسازند.

ما، تخریب محیط زیست در ایران را که حاصل سیاستهای نابخرادانه و سودجویانهء رژیم جمهوری اسلامی است، بشدت محکوم میکنیم و از مبارزات و اعتراضات مردم در اصفهان و شهر کرد عمیقا حمایت میکنیم.

ما، ممانعت علیه این روند ویرانگر در کشور را تنها در اعتراضات وسیع مردمی علیه سیاستهای ضد محیط زیستی جمهوری اسلامی جستجو میکنیم و تمامی مليتها را به همبستگی و مبارزه علیه رژیم جمهوری اسلامی فرامی خوانیم.

کنگره ملیتهای ایران فدرال

شورای دموکراسی خواهان ایران

همبستگی برای آزادی و برابری در ایران

9 آذرماه 1400 – 30 نوامبر 2021