ما امضا كنندگان ذيل، سه ائتلاف اپوزیسیون ایرانی، در دفاع از حقوق مردمان ایران اعم از  كرد ،فارس ، ترک ، عرب ، بلوچ ، لر ، ترکمن و ديگر اقوام و مليتهای تحت ستم مضاعف در ايران، بدينوسيله همبستگی خود را با مبارزات و اعتراضات بحق ملت تحت ستم عرب در خوزستان ( اقلیم اهواز)  بومیان تاریخی این بخش ازسرزمین  پهناور ایران که هزاران سال است با ديگر ملیتها و اقوام و شهروندهای ايرانی خود زيسته اند، ابراز میداریم.

قطع آب بروی مردم این  اقليم و خشكاندن رودخانه ها و تالاب هاي موجود در اقليم باعث تشنگی میلیونها انسان، مرگ هزاران گاو و گاو ميش ،  نابودی میلیونها نخل ، تخريب میلیونها هكتار اراضی كشاورزی و توليد ریزگردها و ایجاد مشکلات تنفسی و بيكاری و آوارگی صد ها هزار كارگر موسمی و ماهيگيران و نابودی ی بیش از ۲۷۰ نوع ماهی و انواع  پرنده، و لاک‌پشت ،  و تخريب اكوسيستم منطقه ، بوسيله جمهوری اسلامی شده است.

قطع آب بروری مردم این خطه در حالتی است كه بنا به گزارشات ماهواره ای حوضچه هاي پشت سدهائی كه بر رودخانه های كارون و كرخه و مارون احداث شده اند پر از آب بوده، وكانالهای انحراف آب اين رودخانه ها به شهرك ها و مناطق مرکزی جريان داشته و كماكان ادامه دارد.

پروژه ارتجاعی و ضد انسانی رژیم‌های ایران در محدود كردن سرمايه گزاری فقط درمناطق مركزی  و محروم كردن استانها  و مناطق حاشيه ای و مرزی كشور كه محل سكونت مليت های غير فارس زبان میباشد، موجب خشك شدن رودخانه ها در اين مناطق، مانند خشك شدن زاينده رود در اصفهان براي مصارف صنعتی و نظامی و اتمی شده است و اكنون عملی کردن پروژه انحراف مسیرآبها ی كارون و كرخه و مارون به سمت اصفهان و یزد سبب نابودی زندگی موجودات زنده نباتی و حیوانی و بهم ریختن محیط زیست مناطق آبریز طبیعی این رودخانه ها شده است.

امنیتی کردن آب و انتقال آن به مناطق مرکزی این وحشت را در بین مردم ایجاد کرده که چه بسا اهداف پشت این سیاست در راستاي سياست عرب ستيزی و پاكسازی قومی  و اخراج آنها از زمينهای آبا اجدادی خود  و كوچاندن آنها باشد.  زیرا که همزمان با سیاست انتقال آب، موضوع مليتاريزه کردن منطقه و تخصيص زمينهای وسيع کشاورزی به ارتش وسپاه برای ایجاد پايگاه های نظامی در سراسراستان بر روی زمينهای کشاورزان عرب،  خشک کردن بخشی از هور العظیم در شمال غرب استان برای حفر چاه های نفت و تبدیل آن به ابر بحران ریزگردها، عملی کردن چنین پروژه ای را برجسته تر نمودن است.

بنابراين تظاهرات مردمي كنوني  در دو سه روز گذشته در اغلب شهر هاي اقليم كه از بی آبی رنج ميبرند از جمله شهرها و شهرستان  اهواز، معشور(ماهشهر)، بستان( دشت آزادگان)، عبادان( آبادان)، محمره(خرمشهر)، باوی( شیبان)، حميديهً ، خفاجيه(سوسنگرد)، هويزه، افلاحيه( شادگان) ، رفيع و كوت عبدالله (کارون) صورت گرفته اند. اعتراضات برحق این مردمان که عکس العملی طبیعی برای هست و نیست زندگی در اقلیم شان میباشد، حداقل تا این لحظه قتل  و شهادت سه نفر از اعتراض کنندگان جوان و نوجوان  به اسامی  مصطفی نعیماوی، علی مزرعه و قاسم خضیر بوسيله گلوله مزدوران بسيجی و سپاهی را بدنبال داشته است.

طبق روال گذشته رژیم جنایتکار حاکم برایران  بجای تمکین به خواست مردم،  با درندگی و  وحشت آفرینی، دست به سرکوب گسترده تر  جهت جلوگیری از گسترش این اعتراضات و سرایت ان به دیگر مناطق ایران و رسیدن صدای مظلومانه و به حق مردم اقلیم اهواز به مناطق دیگر، اقدام به اعزام نیروهای سرکوب از استانهای همجوار نموده است.

ما امضاء کنندگان، ضمن حمایت از حقوق به حق مردم خوزستان ( اقلیم اهواز)  ، در حق آب و دیگر حقوق اجتماعی و اقتصادی آنان، از تمامی سازمانهای سیاسی و حقوق بشری انتظار داریم که ضمن حمایت از مردم عرب و این مبارزات که جدا از مبارزه مردمان ایران (ملیتهای ایران) برای رسیدن به ازادی و حقوق شهروندی نیست، صفوف خود را علیه رژیم دیکتاتوری ایران فشرده تر  و راههای تعامل و همکاری را عمیق تر کنند.

ما درخواست میکنیم که همه شهروندان ایرانی و تمامی ملیتهای ایران و سازمانهای مربوطه آنان از رستاخیز خلق عرب و همه آحاد مردم خوزستان ( اقلیم اهواز)  اعلام حمایت کنند.

 

کنگره ملیتهای ایران فدرال

شورای دموکراسی خواهان ایران

همبستگی برای آزادی و برابری در ایران

دوشنبه ۲۸ تير ۱۴۰۰ – ۱۹ ژوييه ۲۰۲۱