طی یک نشست مشترک از رهبری هر دو طرف حزب دمکرات که در روز سەشنبە ١١ مرداد ماە ١٤٠١ ( برابر ٢ ماه اگوست ٢٠٢٢) برگزار شد، مراحل نهایی روند اتحاد مجدد صفوف حزب دمکرات مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست، ضمن قدردانی از هیئت‌های مذاکرەکنندە و نيز اراده محکم هر دو طرف حزب دمکرات در بە انجام رساندن اين فرايند، اعلام نهایی بە فرجام رسیدن آن در آیندەای نزدیک نويد داده شد.

ما به عنوان یک ائتلاف سیاسی که هر دو حزب نامبرده در آن عضویت دارند، این وحدت را نشانه عزم راسخ اين دو حزب برای دفاع از ارزشهای تاریخی و استحکام صفوف خود در مبارزه علیه جمهوری اسلامی، برای تحقق اهداف جنبش ملی – دموکراتیک در کردستان ايران و همچنين جنبش آزاديخواهانه در سراسر ايران می دانیم.

بی گمان این وحدت، همچنین گامی مهم در راستای تحکیم صفوف ما در ائتلاف “همبستگی برای آزادی و برابری در ایران” با هدف تحقق یافتن برنامه آن خواهد بود چرا که هر دو حزب در پایه ریزی ائتلاف ما و نهائی کردن “تفاهم نامه ۱۴ ماده ای” که پلاتفرم آن به شمار می آيد، نقش بسزائی ایفا نمودند.

شکی نيست که تلاشهای صفوف ما در اين ائتلاف بيش از هرزمان و با اعتماد به نفس بيشتری در جهت هرچه وسيع تر نمودن جبهه آزاديخواهی مبتنی بر برنامه و پلاتفرم آن ادامه يافته تا بتوانيم در مبارزات مردمان ايران عليه حکومت جهل و سياهی بيش از بيش نقش و وظیفه خود را ايفا کنیم.

“همبستگی برای آزادی و برابری در ایران”

جمعه ٢١ مردادماه ١٤٠١ – ١٢ اگوست ٢٠٢٢