استان آزربایجان غربی با تولید یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن سیب درختی بزرگترین تولید کننده این محصول در جغرافیای ایران است و اکنون با عدم برنامه ریزی و مدیریت جهاد کشاورزی رژیم ایران ۶۸۰ هزار تن سیب در سردخانه های این استان در انتظار مشتری روال پوسیدگی را طی می نمایند!

در حال حاضر قیمت سیب درجه دو ۵ هزار، محصول درجه یک ۹ هزار و سیب ممتاز ۱۱۵۰۰ تومان است.به گفته مدیرکل جهاد کشاورزی ۶۸۰ هزار تن سیب در سردخانه‌های استان منتظر مشتری است.

ارزش ریالی ۶۸۰ هزار تن سیب سردخانه‌های آزربایجان غربی با فرض اینکه صد در صد آن سیب درجه ۲ بوده باشد بیش از ۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان می‌شود. سرمایه عظیمی که می‌تواند با تداوم شرایط فعلی نابود شود.

گفتنی است سیب آزربایجان جنوبی از بهترین و باکیفیت‌ترین نوع سیب می‌باشد که هر ساله اغلب کشاورزان یا در کنار جاده‌ها دپو می‌کنند و یا در سردخانه‌ها در انتظار مشتری، پوسیده و از بین می‌رود.