خطاب بە افکار عمومی!

بە اطلاع عموم می‌رسانیم کە غروب امروز پنج‌شنبە ٢٥ آبان ١٤٠٢ شمسی (١٦ نوامبر ٢٠٢٣ میلادی) سهراب رحمتی، عضو حزب دموکرات کوردستان ایران، وکیل و عضو سندیکای وکلای کوردستان و ساکن شهر هولیر در محل سکونتش در “هانا سیتی” مورد شلیک مستقیم قرار گرفتە و بە سختی مجروح شدە است.

سهراب رحمتی کادر پیشین حزب دموکرات کە وکالت چندین پروندە همچون ترور شب یلدا مقابل دفتر سیاسی حزب (١٣٩٥ – ٢٠١٦)، پروندە ترور شهید قادر قادری (١٣٩٦ – ٢٠١٨) و پروندە ترور حملەی موشکی بە مراکز و مقرات حزب دموکرات (١٣٩٧ – ٢٠١٨) را در نهادهای حقوقی اقلیم کوردستان را بر عهدە داشت، طی چند سال گذشتە مدام توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران تحت فشار و تهدید بە مرگ شدە بود.

حزب دموکرات کوردستان ایران ضمن محکوم کردن این اقدام تروریستی جمهوری اعلام می‌دارد کە نهادهای امنیتی و دستگاه ترور و سرکوب جمهوری اسلامی پشت این حملە تروریستی کە سهراب رحمتی را هدف گرفتە است قرار دارند و از مراکز قضایی و نهادهای امنیتی اقلیم کوردستان نیز انتظار دارد کە پیگیرانە این پروندە را پیگیری کردە و عاملان این اقدام تروریستی را شناسایی، بازداشت و بە سزای اعمال خود برساند.

جزئیات و اطلاعات تکمیلی در اطلاعیەهای بعدی منتشر خواهد شد.

 

حزب دموکرات کوردستان ایران

مرکز تشکیلات