بنابر گزارش‌های منتشره در شبکه های کارگری، کارگران شرکتهای پیمانکاری آهن‌آجین، مبین، نوآوران، زحل و دیگر شرکت‌ها از ساعت ۲۲ یکشنبه ۳۰ آبان در اعتراض به اخراج ۶۰ نفر از فعالین کارگری این مجتمع دست به اعتصاب زده و استخراج در این معدن را به کلی تعطیل کردند.

روز گذشته از کارت زدن حدود ۶۰ نفر از کارگران جلوگیری کرده و با اعلام پایان قرارداد به آنها، مانع از ورود این کارگران به محل کار شدند.
لازم به ذکر است که پس از اعتصاب ۳ روزه کارگران مجتمع مس سونگون در ۱۴ مهرماه، که خواهان اجرای صحیح طرح طبقه‌بندی مشاغل، رفع تبعیض بین نیروهای رسمی و شرکت‌های اقماری معدن و دیگر خواسته‌های خود شده بودند، سعدمحمدی مدیرعامل شرکت ملی مس طی مذاکره با نمایندگان کارگران وعده تحقق خواست‌های کارگران و یکساله شدن قراردادها را اعلام کرده بود.

طبق آخرین خبرها شرکت‌های خدمات اکتشافی و پارس اولنگ هم به اعتصاب پیوسته‌اند.

کارگران اخراج شده از فعالین کارگری شرکت و نمایندگان کارگران می‌باشند.

در آذربایجان غربی نیز کارگران بیکار شده معدن «طلای آق‌دره» به تصمیم کارفرما برای تعدیل نیروی کار اعتراض کردند.

صبح امروز دوشنبه یکم آذر ماه تعدادی از کارگران بیکار شده معدن «طلای آق‌دره» در استان آذربایجان غربی در اعتراض به تصمیم کارفرما در خصوص تعدیل خود و شمار دیگری از همکارانشان تجمع کردند.

حدود ۱۰۰ نفر از کارگران این معدن قراردادهایشان توسط کارفرما تمدید نشده است و از امروز بیکار شده‌اند. شنیده‌ها حاکی از آن است که تعداد کارگرانی که تا ماه آینده تعدیل خواهند شد به ۲۵۰ تا ۲۷۰ نفر خواهد رسید.

امروز دوشنبه ۱ آذرماه، همچنین شماری از کارگران کارخانه روغن خوراکی بخش خصوصی فریکو واقع در سیرجان در این شهر دست به تجمع زدند. تجمع این کارگران در اعتراض به عدم پرداخت چند ماه معوقات مزدی آنها صورت گرفته است.

امروز در شوش نیز تجمع بخشی از کارگران لیلکو در دفتر کعب عمیر نماینده شوش در شبکه های خبری منتشر شده است.

حدود نصف این کارگران استخدام شدند و مابقی هنوز تغییر وضعیت نشدند. کارگران خواستار بازگشت به کار شدند و مثل سایر همکاران لیلکو که امروز استخدام شدند خواهان استخدام هستند. از نظر این کارگران سیاست فتحی مکوندی تبعیض بین کارگران است چون بخشی از این کارگران را جذب کرده است. امروز بخشی از این کارگران در شرکت و بخشی در شوش اجتماع کردند.