سازمان حقوق بشر ایران؛ ۲۹ بهمن ۱۳۹۹: حکم ۷ زندانی از جمله یک زن در زندان رجایی شهر کرج به اجرا درآمد. به‌نظر میرسد که همه این زندانیان با اتهام «قتل عمد» به قصاص نفس (اعدام) محکوم شده بودند.

بنا به اطلاع سازمان حقوق بشر ایران، صبح روز جاری، حکم اعدام شش مرد و یک زن در زندان رجایی شهر کرج به اجرا درآمد. شش زندانی مرد، در یک گروه ۱۰ نفره صبح روز دوشنبه ۲۷ بهمن ماه، جهت اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شده بودند.

چهار زندانی دیگر موفق شدند با اخد رضایت و یا مهلت به سلول‌های خود بازگردند. هویت ۶ زندانی مرد اعدام شده تا لحظه تنظیم این خبر مشخص نشده است.

زندانی زن اعدام شده که هویتش زهرا اسماعیلی احراز شده است، با اتهام «قتل عمد» به قصاص نفس محکوم شده بود و از زندان شهر ری جهت اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شده بود.

یک منبع مطلع به سازمان حقوق بشر ایران گفت: «زهرا اسماعیلی به اتهام قتل همسرش به قصاص محکوم شده بود. همسر وی از ماموران اداره آگاهی بود و آزار و اذیت‌های مختلفی داشته است».

اعدام این زندانیان تاکنون توسط رسانه‌های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلان نشده است.

بر اساس گزارش سالانه سازمان حقوق بشر ایران، دست‌کم ۲۲۵ اعدام از بین ۲۸۰ اعدامی که سال ۲۰۱۹ در ایران اجرا شد، با اتهام «قتل عمد» بوده است.

عدم درجه بندی برای قتل عمد در ایران باعث می‌شود هر نوع قتلی فارغ از شدت و ضعف و انگیزه متهم، منجر به صدور حکم اعدام شود.