صبح روز دوشنبه ۲۲ دی ماه ۹۹، تجمع اعتراضی اعضاء تعاونی مسکن جماران تبریز در برابر شهرداری این شهر برگزار شد. تجمع‌کنندگان، نسبت به ۲۰ سال بلاتکلیفی و عدم احقاق حقوقشان معترض هستند و به گفته آنها، تنها به ۲ هزار نفر واحد آپارتمانی داده شده است، اما بقیه همچنان منتظر احقاق حقوق‌شان می‌باشند: