یکی از اهداف پیمان فراهم کردن زیردریایی با نیروی محرکه اتمی برای استرالیا است – زیردریایی کلاس آستیوت بریتانیا

بریتانیا، آمریکا و استرالیا در تلاش برای مقابله با قدرت فزاینده چین از امضای تاریخی یک عهدنامه ویژه برای به اشتراک گذاشتن فناوری‌های پیشرفته دفاعی خبر داده‌اند. چین در واکنش اعتراض کرده و این اتفاق را ناشی از «ذهنیت جنگ سردی» خوانده است.

این شراکت به استرالیا امکان می‌دهد برای اولین بار با استفاده از اطلاعات سری نظامی آمریکا زیردریایی‌هایی با نیروی محرکه هسته‌ای بسازد.

این پیمان به نام “آکوس” همچنین شامل همکاری در زمینه هوش مصنوعی، فناوری کوانتومی و سایبری خواهد بود.

این سه کشور نگران رشد قدرت و حضور نظامی چین در منطقه اقیانوس هند و آرام هستند.