تنش لفظی میان تهران و باکو ادامه دارد و رئیس مجلس جمهوری آذربایجان با بیان انتقادهایی تند از ایران، خواهان پایان توقف آنچه او مداخله‌جویی در امور کشورش خوانده شده است.

به گزارش رسانه‎‌های جمهوری آذربایجان، صاحبه غفاروا، رئیس مجلس، روز جمعه گفته: «هیچکس حق ندارد که در اعمال حق حاکمیت ملی آذربایجان مداخله کند. ما قاطعانه اتهامات بی‌مبنای مجلس ایران علیه کشورمان را رد می‌کنیم و از آنها می‌خواهیم به انجام چنین تحریکاتی پایان دهند و از کارهایی که روابط دوجانبه را خدشه‌دار می‌کند خودداری کنند.»

خانم غفاروا در جلسه‌ای این صحبت‌ها را بیان کرده که نمایندگان مجلس برای پاسخ به مجلس ایران تصمیم گرفتند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ایران چند روز پیش با انتشار بیانیه‌ای از نمایندگان مجلس آذربایجان خواستند که علیه اقدام دولت الهام علی‌اف، رئیس جمهور، برای افتتاح سفارتخانه در اسرائیل موضع بگیرند. آنها گفتند: «این اقدام دولتمردان جمهوری آذربایجان تبعات منفی سیاسی زیادی علیه آنها خواهد داشت.»