روز پنجشنبه ۱۳ آبان‌ماه، زندانی سیاسی، سپیده قلیان با پایان مراحل بازجویی به بند زنان زندان اوین منتقل شد. خانم قلیان روز دوشنبه ۱۹ مهرماه، در حالی که در ایام مرخصی بسر میبرد، توسط نیروهای امنیتی در منزل خواهر خود در اهواز بازداشت و روز پنجشنبه ۲۲ مهرماه، به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد.

طبق گزارش دریافتی و به نقل از منابع فعال حقوق بشر در ایران، زندانی سیاسی، سپیده قلیان با پایان مراحل بازجویی به بند زنان زندان اوین منتقل شد.

زندانی سیاسی، سپیده قلیان در حالی که در ایام مرخصی بسر میبرد روز دوشنبه ۱۹ مهرماه توسط نیروهای امنیتی در منزل خواهر خود در اهواز بازداشت و روز پنجشنبه ۲۲ مهرماه، به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. ماموران امنیتی ضمن بازداشت خانم قلیان تمامی تلفن‌های همراه خانواده را نیز ضبط کرده و با خود برده‌اند.

خانم قلیان پیشتر در تاریخ ۲۸ مردادماه از زندان بوشهر به مرخصی اعزام شده بود. وی پیشتر ضمن انتشار خبر احضار خود در صفحه شخصی‌اش نوشته بود: «زندان بوشهر ۱۰ روز پیش تماس گرفت که من باید برگردم زندان بوشهر. وقتی اقدام به برگشتن به زندان بوشهر کردم به من گفتن که باید برم تهران و تهران و اجرای احکام تهران تصمیم میگیره به چه زندانی منتقل میشم. دارن بین زنداناشون میگردن ببینن بدتر از بوشهر کجا هست لابد.» سپیده قلیان اخیرا طی ابلاغیهای الکترونیکی به شعبه ۲ دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب بوشهر فراخوانده شده بود.