مناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر از مبارزات کارگران آمریکا در سال ۱۸۸۶ برای دست یابی به ۸ ساعت کار در روز کلید خورد و در سال ۱۸۸۹ بین الملل کارگران رسمن اول ماه مه را روز جهانی کارگران و زحمتکشان اعلام کرد.

ابعاد مبارزاتی کارگران در کشورهای مختلف تابع موقعیت اقتصادی – سیاسی آنها به اشکال مختلف مناسبات حاکم را به نقد کشیده و با اعتصابات و اعتراضات خیابانی روابط ناعادلانه در جامعه را افشا کرده است.

 

ابر بحرانهای جهانی اعم از بحران در محیط زیست، قدرتگیری نوعی جدید از نژادپرستی در کشورهای مختلف و همچنین پدیدار شدن موضوعاتی مانند هوش مصنوعی این واقعیت را نشان میدهد که جامعه کارگری در سطح جهان در وضعیتی تهدید آمیز قرار دارد و مسلما ایجاد همبستگیهای فراکشوری  میتواند آمادگی جامعه جهانی کارگری را با بحرانها و پدیده های جدید افزایش دهد.

امروزه ما با جهانی پر چالش و تنش روبرو هستیم که برای عبور از بحران‌هایش هیچ راه حلی ندارد، از یک طرف بیکاری گسترده و در کنارش  در آمدهای ناچیز و فقر ی که در حال عمومی شدن است و از طرفی دیگر دنیای ناعادلانه ای که در هر گامش برای خلاصی از بحران، بیشتر در باتلاق فرو می رود و بحرانی دیگری می آفریند.

در ایران، در سایه حکومت فاسد و چپاولگر اسلامی ظرف یک سال گذشته افزایش صعودی قیمت دلار در فاصله کوتاه، تورم لجام گسیخته‌ای را به دنبال داشته است. این بحران از یک سو حاصل ساختار اقتصاد ناعادلانه حاکم است واز سوی دیگر حاصل سیاست‌ها و عملکرد ضد مردمی نظام جمهوری اسلامی، که در طول   ۴۳ سال گذشته، با بی پاسخ گذاشتن مطالبات حق طلبانه کارگران و زحمتکشان و حقوق بگیران  و سرکوب و ستم برآنان و تحدید و پایمال کردن ابتدائی‌ترین آزادی‌های دموکراتیک، کاری جز دزدی و چپاول و پرکردن جیبهای خود ، نداشتند.

 

با توجه به اخبار رسیده اعتصاب سراسری با فراخوان «کمپین مرکزی نیروهای پروژه‌ای نفت و گاز» آغاز شده است. اعتصاب کارگران پروژه ای صنعت نفت جمعه اول اردیبهشت ۱۴۰۲ در پالایشگاه آبادان و چند مرکز نفتی دیگر آغاز شد و بدنبال آن قرار است اعتصابات به تمامی مراکز صنعت نفت گسترش یابد. تا کنون بیش از ۶۰ پیمانکار و شرکت به این اعتصاب پیوسته اند

با توجه به تورم رسمی ۴۶ درصدی،  افزایش اسمی ۲۷ درصد به دستمزدها کمکی به سفره خالی زحمتکشان نخواهد کرد،. ابعاد شتابان قیمتها در مواد مورد نیاز غذایی ۷۰ درصد و هزینه بالای مسکن هر روز شرایط سختی را برای حقوق بگیران رقم خواهد زد.

جمهوری اسلامی درایران از آغاز به قدرت رسیدن خود جامعه کارگری را تهدیدی علیه خود تلقی می‌کرد، چون به قدرت این قشر از جامعه در موفقیت انقلاب بهمن ١٣٥٧ به خوبی آگاه بود، رژیم توتالیتر اسلامی در راستای تضعیف جامعه کارگری از ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری جلوگیری کرد و با ایجاد تشکل‌های وابسته به خود هم از اتحاد جامعه کارگری ایران جهت تحقق خواست‌های خود جلوگیری کرد و هم تلاش نمود این قشر تاریخ ساز را به حاشیه سیاست در ایران براند.

مبارزات کارگران و زحمتکشان در چند سال گذشته در نیشکر هفت تپه، معادن کرمان، معلمان و  فرهنگیان دانشجویان و دانش آموزان و در شرایط کنونی اعتصابات در پالایشگاه ها و مراکز بزرگ صنعتی، جنبش زن، زندگی، آزادی هم گام با ملیتهای ایرانی علیه جمهوری اسلامی ایران همچنان ادامه دارد.

ما سه تشکل سیاسی اپوزیسیون جمهوری اسلامی ایران با پایبندی به حقوق زحمتکشان و تاکید بر رفع هر نوع تبعیض  و نیز تحقق حقوق برابر زنان ، آینده سازان این سرزمین، به تحقق حاکمیت مردم و استقلال ایران امیدوار هستیم و جمهوری اسلامی را سد اساسی در برابر رفع تبعیضات مختلف ایران می‌پنداریم و سقوط آن را  راهکاری برای تحقق جامعه بدون تبعیض در ایران می‌دانیم.

 

کنگره ملیتهای ایران فدرال

شورای دموکراسی خواهان ایران

همبستگی برای آزادی و برابری در ایران

دو شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ /  اول ماه مه ۲۰۲۳