آنچه که برای مهسا امینی اتفاق افتاد، فاجعه ای بود غم انگیز که میتوانست برای هر یک از ما، فارغ از هر قوم و مذهب و مرامی اتفاق بیفتد. با مرگ مهسا امینی گویی بغض ۴۳ ساله ملتی ترکید و شوربختانه تاوان نادانی نسل ۵۷ تی را اکنون جوانان برومندی میدهند که هیچ نقشی در آن فاجعه شوم نداشتند و به سختی سن و سالشان به ۲۰ میرسد.

امروز خبری قلب ملت ایران را جریحه دار کرد که حتی تکرارش اشک بر چشم هر انسانی مینشاند. حدیث نجفی ۲۰ ساله، با ۶ گلوله وحوش خامنه ای به قتل رسید. باید دنیا در کنار نام رمز مهسا امینی، نام دختری را به خاطر بسپارد که نه از روی اتفاق، بلکه از روی اراده، با قلبی به وسعت ایران، مرگ را به این زندگی ذلت بار ترجیح میدهد و به خونخواهی خواهر میهنی اش بر میخیزد و جثه ۴۵ کیلویی اش را گلوله های دژخیمان جمهوری اسلامی سوراخ سوراخ میکند.

هر بسیجی و سپاهی و پلیس و نماینده و طرفدار این نظام ، دشمن ملت است و هدف مشروع، نگذاریم خون حدیث و نام جاودانش و راهی که انتخاب کرد، پایمال شود. ایران باید خون گریه کند برای از دست دادن چنین شیربچه هایی!

حدیث نجفی را به خاطر داشته باشید و در کنار مهسا امینی و دیگرانی که اکنون شاید به ۲۰۰ نفر هم رسیده باشند، نامشان را در گوش جهانیان فریاد بزنید تا بدانند حرام زادگان خامنه ای ، دژخیم و اشغالگر ایران هستند. رژیم کوک کش خامنه ای بداند این خونها تبدیل به موجی بلند و بی بازگشت میشود و بنیاد حیلت جمهوری اسلامی را در خود غرق خواهد کرد.

رهبر من آن دخترک ۲۰ ساله و ۴۰ کیلویی است که در برابرش وحوش خامنه ای چنان ترسیدند که دست بر اسلحه بردند و رهایش کردند. آری پرنده مردنی است، اما پرواز کشتنی نیست!

توضیح کوتاه : از دیروز که خبر مرگ حدیث منتشر شد، سایبری ها و یدکی های رژیم زیر لینک ها این خبر را دروغ دانستند، از آنجا که منبع افشای این خبر هم مسیح علینژاد بود و اینها تشنه به خونش هستند، فورا برای من ماجرای “ترانه موسوی” تداعی شد. بی بی سی فارسی، پدر جمهوری اسلامی هم یک مصاحبه پخش کرده از زن و شوهری که زن ادعا میکند آنکه موهایش را میبندد، حدیث نبوده و من هستم. حالا اینکه دقیقا آنکه موهایش را میبندد حدیث نیست و ایشان است، چقدر میتواند مهم باشد؟ این همه زن و دختر جوان به خاک و خون کشیده شده اند و بر فرض این حرکت این خانم هم نماد مرگ حدیث نجفی شده باشد، چه فرقی میکند؟ خلاصه که باید همه حواسمان باشد که ماجرای ترانه موسوی را این حرامیان تکرار نکنند! اینکه حدیث کشته شده باشد و یک نفر به دنبال این باشد که بگوید تصویر موی من است و من زنده ام، کمی عجیب است. به هر روی این خانم چه زنده باشد و چه مرده، چه حدیث نجفی باشد و چه نباشد، بستن موهایش بخشی از تاریخ این تظاهرات های اخیر شده است و نمادی است بر ای همه زنان شجاع این سرزمین. همه دختران و زنان این سرزمین موهایشان را میبندند و این حرکت احتیاج به کپی رایت ندارد

آخرین خبر :

رسما تایید شد، حدیث نجفی نماد شجاعت جنبش زنان ایران شد

Radio Zamaneh