روز یکشنبه ۲۸ فوریه ۲۰۲۱ چهار فعال سیاسی و مدنی عرب اهوازی با نام های علی خسرجى، حسين سيلاوى، ناصر خفاجيان و جاسم حيدرى، توسط نیروهای امنیتی به اتهامات واهی همیشگی محاربه با خدا و امنیت ملی و ……. در زندان سپيدار اهوازاعدام شدند.

گویا کشتار جوانان ملیتها در ایران بدست رژیم ضد بشری و سفاک تمامی ندارد و هنوز خون فرزندان بلوچ و کرد از روی سنگ فرشها و زمین، خشک نشده  که دستگاه قضایی تحت امر سپاه پاسداران برای تکمیل پروژه حذف فعالین قومی و ملی و ایجاد رعب و وحشت، به سراغ جوانان عرب اهوازی رفت.

خانواده های این جوانان اعدامی با ابراز حیرت و تاثر اعلام کردند که اداره اطلاعات مخوف و مرکز شکنجه اهواز که در فلکه چهارشیر شهر مستقر است از آنها خواستند که در اداره اطلاعات حضور یابند تا با فرزندان زندانی خود ملاقات کنند.

بعد از حضور خانواده ها و بستگان زندانی های سیاسی عرب، آنان را به زندان سپیدار منتقل میکنند و فقط اجازه میدهند که ۳۰ دقیقه با فرزندانشان که جو شوم و حزن بر آن مستولی بود، خداحافظی بکنند. خانواده های زندانی اعلام کردند که با وجود اینکه فرزندانمان نای حرف زدن و راه رفتن نداشتند، با دست بندهای اهنی دست و پای انان را بسته بودند، به شکلی که حتی نمی توانست مادرش را بغل کند و با او وداع کند.

این خانواده های مفلوک که از اعدام فرزندان خود بی خبر بودند، بعد از جدایی آنان از زندانیان جوان و فعالین سیاسی و مدنی، غروب همان روز از اعدام آنان با خبر می شوند.

بنا بر گزارش فعالان حقوق بشراهواز ، حسين سيلاوى، جاسم حيدرى و على خسرجى پس از اعتراضات زندانيان در فروردين ۹۸ ، به مدت چندين ماه در انفرادى‌ها تحت شديدترين شکنجه ها و شرايط سخت زندان، در انفرادى به سر میبردند و روز یکشنبه ۱ مارس به زندان سپيدار جهت اجراى حكم اعدام منتقل شدند. اما نفر چهارم ناصر خفاجيان از مكان نامعلومى که خود او هم اطلاعی از محل  آن نداشت، به زندان سپيدار آورده شد.

همبستگی برای ازادی و برابری در ایران، کنگره ملیتهای ایران فدرال و شورای دمکراسی خواهان به همراه دیگر نیروهای مترقی و حقوق بشری ضمن محکوم کردن این عمل شنیع و ضد بشری رژیم مذهبی و ضد مردمی، از تمام محافل بین المللی جهان و بخصوص نماینده مخصوص سازمان ملل در امور ایران آقای  “جاوید رحمان”  میخواهد که فشار حداکثری بر رژیم تهران را درخواست کند و خواهان توقف اعدامها شود. ما خواهان محاکمه سران جنایت کار جمهوری اسلامی بخصوص قضات قوه قضائیه در نقض مستمر حقوق بشر و صدور احکام اعدام توسط مردم ایران هستیم.

 

کنگره‌ی ملیتهای ایران فدرال

شورای دموکراسیخواهان ایران

همبستگی برای آزادی و برابری در ایران

 ۴ مارس ۲۰۲۱ / ۱۴ اسفند ۱۳۹۹