«مهدی و مجید نیک‌عهد»، مدیرمسوول و سردبیر نشریه نامه امیر و از فعالان سیاسی استان مرکزی، روز پنجشنبه از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

براساس گزارش رسانه‌های داخلی ایران، روز پنجشنبه۱۲مرداد، مهدی نیک‌عهد، سردبیر نشریه نامه امیر و خبرنگار خبرگزاری ایلنا در استان مرکزی و مجید نیک‌عهد مدیر مسوول نامه امیر و خبرنگار شهروند، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. از علت بازداشت و یا اتهامات انتسابی این دو روزنامه‌نگار اطلاعی در دست نیست.

مجید نیک‌عهد در کارنامه خود مدیر خانه مطبوعات استان مرکزی را دارد و علاوه‌بر این، او برادرش از اعضای حزب اعتدال و توسعه در استان مرکزی بوده‌اند.

در حالی که روز ۱۷ مرداد در ایران به‌عنوان روز خبرنگار در تقویم ملی به ثبت رسیده، امسال قوه‌قضاییه و نهادهای امنیتی از مدت‌ها قبل با صدور احکام برای خبرنگاران و بازداشت آن‌ها به استقبال روز خبرنگار رفته‌اند.