سه شهروند کورد در کرمانشان که پیشتر توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران به حبس محکوم شده بودند، جهت سپری نمودن دوران محکومیت بازداشت و به زندان دیزل‌آباد این شهر منتقل شدند.

برپایه گزارش سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، بامداد روز شنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۹ (۳۰ ژانویه ۲۰۲۱)، سه فعال اهل کرمانشان به نام‌های سید اردشیر موسوی، مصطفی باقری‌آشنا و خلیل اسدی بوژانی  جهت سپری نمودن دوران محکومیت خود بازداشت و به زندان دیزل‌آباد این شهر منتقل شدند.

سید اردشیر موسوی و مصطفی باقری‌آشنا روز پنج‌شنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷ (۵ ژوئیه ۲۰۱۸) توسط نیروهای اطلاعات سپاه کرمانشان بازداشت و روز شنبە ٣ خرداد ٩٩ (٢٣ می ۲۰۱۹) طی پروندە مشترکی با “شهریار طهماسبی” و “ارسلان هدایتی”،  توسط  شعبە دوم دادگاه انقلاب کرمانشان  بە ریاست قاضی ”شاهرخ مرادی“ بە اتهام ”تبلیغ علیە نظام و تشکیل گروه برای بر هم زدن نظم عمومی“ هر کدام بە تحمل ٩ ماه حبس محکوم شدند کە این حکم در دادگاه تجدید نظر بە ٤ ماه حبس کاهش یافت.

خلیل بوژانی اسدی نیز که در جریان اعتراضات آبان‌ماه ۹۸ بازداشت شده بود، توسط  شعبە سوم دادگاه انقلاب کرمانشان بە ریاست قاضی ”اسدی“ به اتهام عضویت در احزاب کُردستانی و اجماع و تبانی مجموعاً به شش سال و ۶ ماه محکوم شده بود که بر طبق قانون تجمیع احکام حکم ۳ سال و ۶ ماه حبس وی قابل اجرا بود. این حکم بعدها توسط دادگاه تجدیدنظر استان به ۳ ماه حبس کاهش یافت.