سازمان حقوق بشری هەنگاو به استناد آمار ثبت شده در این سازمان اعلام کرد که در فاصله زمانی ٨ مارس ٢٠٢٠ تا ٨ مارس ٢٠٢١ دستکم ٣٣ فعال زن در کردستان بازداشت شده‌اند، هەنگاو همچنین در گزارش خود اعلام کرد  دستگاه قضایی جمهوری اسلامی برای ١١ فعال زن کُرد حکم حبس و شلاق صادر کرده است.

در ادامه گزارش هەنگاو در مورد دستگیری فعالین زن کورد اشارە شده است کە بیشترین میزان دستگیری  بە دلیل فعالیت‌های سیاسی بودە و با ثبت ۱۲ مورد بودە و  بیشترین آمار بازداشت زنان در استان‌های کرمانشاه و کُردستان ثبت شده است.

علت بازداشت

فعالیت سیاسی: ۱۵ مورد معادل ۴۵.۵٪ کل موارد

فعالیت مدنی: ۱۳ مورد معادل ۳۹.۵٪ کل مورد

فعالین مذهبی:۵ مورد معادل ۱۵٪ کل موارد

تفکیک بر حسب استان

استان کردستان (سنندج): ۱۲ مورد

استان آذربایجان غربی (ارومیە): ۶ مورد

استان کرمانشاه: ١٢ مورد

استان ایلام: ١ مورد

استان لرستان: ١ مورد

استان مازندران: ١ مورد

از مارس ۲۰۲۰ تا مارس ۲۰۲۱ با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار و اسناد سازمان حقوق بشری هەنگاو، دست‌کم ١١ فعال زن کُرد توسط دستگاه قضایی ایران جمعاً بە ٥٢ سال و ٣ ماه حبس و ۳۰ ضربه شلاق محکوم شدەاند.

بر طبق این گزارش، ٨ نفر از این زن‌ها به اتهام فعالیت سیاسی و همکاری با احزاب کُردستانی اپوزسیون حکومت و ٣ زن نیز به اتهام فعالیت مدنی  به حبس محکوم شده‌اند.