پنج شهروند کُرد به نام‌های “صالح حسن‌پور فرزند ابوبکر، علی حسن‌پور فرزند ابوبکر، عیسی حسن‌پور فرزند صالح و هادی خالندزاده” اهل روستای “کانی‌رش” و “مراد ره آورد” اهل روستای “قلاتیان” از توابع اشنویه از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

از میان این پنج شهروند، هادی خالندزاده روز شنبه سی‌ام اسفندماه ١٣٩٩ بازداشت و صالح حسن‌پور، علی حسن‌پور، عیسی حسن‌پور و مراد ره آورد روز دوشنبه دوم فروردین‌ماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

نیروهای امنیتی این پنج شهروند را پس از برگزاری مراسمات جشن نوروز بازداشت و روز سه‌شنبه سوم فروردین‌ماه این پنج شهروند پس از اتمام بازجویی از یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی در اشنویه آزاد شدند.

در همین رابطه نیز، روز سه‌شنبه سوم فروردین‌ماه، نیروهای امنیتی دو شهروند  به نام‌های “سلمان افرا” فرزند رحمت و “سیوان پرتو” فرزند ظهراب اهل روستای “نی” از توابع مریوان را بازداشت کردند.