روز جمعه شانزدهم تیرماه، مصطفی عوض‌ پور، رحیم ساسانی، محمد مردی، جعفر نوری، سعدالله ساسانی و محمد علیپور، شش فعال مدنی  آذربایجانی  توسط نیروهای امنیتی در شهرستان خداآفرین بازداشت و به مکان های نامعلومی منتقل شدند.

تا لحظه تنظیم این گزارش از دلایل بازداشت و محل نگهداری این شهروندان اطلاعی در دسترس نمیباشد.