به گزارش جمعیت حقوق بشر آذربایجان – ارک؛ امروز دوشنبه ششم شهریور، بازنشستگان مخابرات استان های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، زنجان، و مرکزی، در شهرهای اورمیه، تبریز، زنجان و اراک با برگزاری تجمعاتی اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند.

این تجمعات که در محوطه و در مقابل ساختمان های شرکت مخابرات برگزار شد، در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالبات این بازنشستگان از جمله اجرای کامل آئین‌ نامه پرسنلی و استخدامی سال ۸۹ و رفع مشکلات بیمه درمانی صورت گرفت.

#ArcHumanRights http://www.arcdh.eu #arcdh Twitter, Telegram & Instagram: @ArcHumanRights https://linktr.ee/archumanrights