جمعه ی دیگری از راه رسیده است. حکومت اسلامی از چند روز پیش تدارکات گسترده ای برای مقابله با اعتراضات روز جمعه در شهرهای سیستان و بلوچستان دیده است و نیروهای نظامی را به این منطقه گسیل کرده است.

گزارش شده است ورودی های شهر زاهدان توسط نیروهای نظامی و امنیتی مسدود شده است. در آستانه جمعه ۲۰ آبان، نیروهای نظامی و امنیتی که تعداد زیادی از آنان خارج از استان به زاهدان و دیگر شهرهای بلوچستان روانه شدند ورودهای شهر زاهدان را بسته اند. طبق اطلاعات رسیده در هر ایست بازرسی در زاهدان چند نیروی عرب زبان در کنار نیروهای سپاه حضور دارد که احتمالا از گروهای حشدالشعبی عراق هستند که برای سرکوب اعتراضات به بلوچستان اعزام شده اند. طی روزهای اخیر گزارش های متعددی از خرید لباسهای از قبل دوخته شده بلوچی در شهر خاش و زاهدان رسیده بود و مورد بررسی قرار گرفت که متاسفانه حقیقت داشت. گفته می شود گروهای شبه نظامی فاطمیون، زینبیون و حشدالشعبی تحت حمایت سپاه در بلوچستان و سایر شهرهای کشور حضور دارند که در سرکوب معترضان نقش داشته اند.

علیرغم آمادگی حکومت و گسیل نیروهای نظامی به منطقه ای تصاویر دریافتی نشان می دهد که تظاهرات در زاهدان، ایرانشهر، خاش، سراوان و راسک، پیشین (۸ کیلومتری مرز پاکستان) با شعار «مرگ بر خامنه ای» آغاز شده است. ماموران سرکوبگر در خیابان های ابوذر و طالقانی با تیراندازی به سمت مردم، اعتراضات مسالمت آمیز مردم ایرانشهر را به خشونت کشیدنددر چابهار نیز اعتراضات ضدحکومتی آغاز شده است.

تصویر اعتراضات سراسری در بلوچستان و نیز چابهار را در ویدئوهای زیر ببیند:

اعتراضات جمعه ۲۰ آبان در زاهدان

زاهدان – ۲۰ آبان pic.twitter.com/rUoJtf5OHZ

— akhbar-rooz (@akhbar_rooz) November 11, 2022

اعتراضات جمعه ۲۰ آبان در زاهدان

اعتراضات جمعه ۲۰ آبان در خاش

خاش – ۲۰ آبان pic.twitter.com/gGV3SwJJ0V

— akhbar-rooz (@akhbar_rooz) November 11, 2022

اعتراضات جمعه ۲۰ آبان در خاش

اعتراضات جمعه ۲۰ آبان در خاش

سه راهی خاش، لگدمال کردن تابلوی بلوار به نام قاسم سلیمانی – ۲۰ آبان pic.twitter.com/IGq73iqf3X

— akhbar-rooz (@akhbar_rooz) November 11, 2022

اعتراضات جمعه ۲۰ آبان در ایرانشهر

ایرانشهر ۲۰ آبان pic.twitter.com/oG5wx3hfze

— akhbar-rooz (@akhbar_rooz) November 11, 2022

ایرانشهر – ۲۰ آبان pic.twitter.com/ypEN9167VU

— akhbar-rooz (@akhbar_rooz) November 11, 2022

اعتراضات جمعه ۲۰ آبان در ایرانشهر

اعتراضت جمعه ۲۰ آبان در سراوان

سراوان – ۲۰ آبان pic.twitter.com/giyDI85csp

— akhbar-rooz (@akhbar_rooz) November 11, 2022

اعتراضت جمعه ۲۰ آبان در سراوان

اعتراضات جمعه ۲۰ آبان در شهر پیشین (۸ کیلومتری مرز پاکستان با ۱۶ هزار جمعیت)

شهر پیشین (مرز پاکستان) – ۲۰ آبان pic.twitter.com/nM5f8GY0gb

— akhbar-rooz (@akhbar_rooz) November 11, 2022

اعتراضات جمعه ۲۰ آبان در شهر راسک