سی و چهار سال پیش، پس از اعتراضات جاری در جامعه، دستگیری ها، زندان و اعدام زندانیان سیاسی در دهه شصت، یکبار دیگر شاهد کشتار عزایزانمان در شهریور سال ۶۷ بودیم.

انسانهای آزادی خواه و شریفی که در دفاع از آزادی بیان و  آزادی های سیاسی و اجتماعی و یک زندگی بهتر مبارزه کردند و جان شیرین شان را فدای آرمان های انسانی شان کردند.

کشتار آزادی خواهان و دفن شبانه و مخفیانه آن ها در گورهای دسته جمعی در خاوران، از جنایات علیه بشریت در تاریخ بشر بشمار می رود.

بارها تلاش کرده اند خاوران این سند تاریخی کشتار عزیزانمان را به بهانه های مختلف از بین ببرند. اما همیشه در پی اعتراضات گسترده خانواده ها و مردم  نتوانسته اند به این اقدامات رنگ باخته دست یابند.

طی چهل و سه سال گذشته کشتار عزیزان ما ادامه داشته است. پاسخ مطالبات به حق مردم معترض، زندان، شکنجه، گلوله و یا اعدام آنان بوده است. امروز با پیوستن مادران  و  خانواده های دادخواه جان باختگان سالهای ۷۸ و ۸۸ دی ۹۶ و ۹۷، مادران آبان ۹۸و خانواده  مسافران پرواز اوکراینی  به   خانواده های جان باختگان دهه شصت،  جنبش دادخواهی قوی تر ازهر زمان در صف مقدم مبارزه علیه فقر و فلاکت، بی حقوقی زنان و کودکان، سرکوب و زندان و اعدام ایستاده است.

امروز به یمن وسیع تر شدن جنبش دادخواهی و حمایت اقشار مختلف مردم از این جنبش و پیوستن به آن، کشتار  شهریور ۶۷، از سوی افراد و ده ها نهاد، سازمان های حقوق بشری و مدافع حقوق انسانی و احزاب مختلف مانند گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل، جاوید رحمان  و  همچنین دولت کانادا رسما بعنوان جنایت علیه بشریت برسمیت شناخته شده است.

این روزها همچنین محاکمه حمید نوری از آمران این قتل عام در دادگاه سوئد و صدور حکم اشد مجازات، حبس ابد برای او  یک پیروزی بزرگ برای جنبش دادخواهی و مردم ایران است.

خانواده ها، نهادها و تشکلهای مدافع حقوق انسانی با افشاگری در این زمینه طی نامه ها و بیانیه های متعدد خواستار تشکیل کمیسیون مستقل تحقیقات کیفری جهت بررسی و محاکمه عاملان و آمران این جنایت و هیئت  مرگ در سال ۶۷ شده اند. امروز این خواست  به یک خواست عمومی تبدیل شده است.

ما ضمن در خواست دوباره از شورای حقوق بشر سازمان ملل جهت تشکیل  کمیسیون مستقل تحقیقات کیفری جهت رسیدگی به جنایات قتل عام تابستان ۶۷، از شما مردم شریف ، آزادی خواه و انسان دوست می خواهیم که ما راتنها نگذارید و  با حمایت تان از این خواست به ما بپیوندید.

رونوشت به شورای حقوق بشر سازمان ملل

شخصیتها و دولتهای اروپائی

۱- زهرا سرحدی زاده مادر دادخواه جانباخته منیژه معنوی پرست

۲- فاطمه سرحدی زاده، خانواده دادخواه

۳- راحله راحمی پور، خانواده دادخواه، خواهر جان باخته حسین راحمی پور

۴- عشرت بستجانی مادران پارک لاله

۵- نیکو نیکوکار از مادران پارک لاله

۶- اکرم نوری، خانواده دادخواه دهه شصت

۷- هاجر نوری، خانواده دادخواه دهه شصت

۸- مهین نوری، خانواده دادخواه دهه شصت

۹- عشرت نوری، خانواده دادخواه دهه شصت

۱۰- آذر نوری، خانواده دادخواه دهه شصت

۱۱- معصومه نوری، خانواده دادخواه دهه شصت

۱۲- خیرالله نوری، خانواده دادخواه دهه شصت

۱۳- فاطمه اسانلو مادر دادخواه جانباخته افشین اسانلو

۱۴- فرشته اسانلو، خانواده دادخواه خواهر جان باخته افشین اسانلو

۱۵- حوریه فرج زاده طارانی، خانواده دادخواه، خواهر جانباخته شهرام فرج زاده

۱۶-  آصف بختیاری، خانواده دادخواه، عموی جانباخته پویا بختیاری

۱۷-  منوچهر بختیاری، خانواده دادخواه، پدر جانباخته پویا بختیاری – زندانی سیاسی

۱۸-  بی بی زهرا بختیاری، مادر منوچهر بختیاری و مادربزرگ جانباخته پویا بختیاری

۱۹-  بطول حسینی، مادر دادخواه جانباخته بهنام محجوبی

۲۰- مرسده معنوی پرست، خانواده دادخواه

۲۱- راحله فرج زاده طارانی خانواده دادخواه، خواهر جانباخته شهرام فرج زاده

۲۲- شعله پاکروان، خانواده دادخواه، مادر جانباخته ریحانه جباری

۲۳- شهناز مرتب خانواده دادخواه مسافران جانباخته پرواز اوکراینی

۲۴- مهرزاد زارعی پدر آراد زارعی از مسافران جانباخته پرواز اوکراینی

۲۵- مریم محمدی، فعال ندای زنان ایران، زندانی سیاسی

۲۶- اکرم نصیریان، فعال ندای زنان ایران، زندانی سیاسی

۲۷- اسرین درکاله، ندای زنان ایران، زندانی سیاسی

۲۸- آرش صادقی، فعال مدنی و زندانی سیاسی سابق

۲۹- عباس واحدیان شاهرودی، معلم زندانی

۳۰- گلرخ ایرایی، فعال حقوق زنان و زندانی سیاسی سابق

۳۱- سهیل عربی، زندانی سیاسی سابق

۳۲- آتنا دائمی، فعال حقوق کودکان، زندانی سیاسی سابق

۳۳- پوران ناظمی، فعال مدنی

۳۴- فاطمه سهپری، فعال مدنی و زندانی سیاسی سابق

۳۵- پروین محمدی، عضو هیئت دبیران اتحادیه آزاد کارگران ایران

۳۶- اولدوز هاشمی ، فعال صنفی معلمان

۳۷- محبوبه فرحزادی، فعال صنفی معلمان و بازنشستگان

۳۸- ناهید خداجو، فعال کارگری و عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران

۳۹- فرهاد شیخی، عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران

۴۰- ربابه رضایی، همسر رضا شهابی، فعال کارگری و زندانی سیاسی

۴۱- عرفان قانعی

۴۲- ناهید شقاقی، ندای زنان ایران

۴۳- شهلا جهان بین همسر معلم زندانی عباس واحدیان شاهرودی

۴۵- رادا مردانی، فعال صنفی فرهنگیان و دانشجوی زندانی سابق

۴۶- محمد صابر ملک رئیسی فعال سیاسی بلوچ و زندانی سیاسی سابق و کنشگر حقوق بشر

۴۷- فوزیه خالصی

۴۸- جوانمیر مرادی، فعال کارگری و از اتحادیه آزاد کارگران ایران

۴۹- عالیه اقدام دوست، فعال صنفی معلمان و بازنشسته

۵۰- شبنم آشوری، روزنامه نگار و فعال رسانه ای

۵۱- پیمان شجیراتی، فعال کارگری

۵۲- حیدر قربانی

۵۳- زهرا جمالی فشی از دختران خیابان انقلاب

۵۴- فواد کیخسروی، فعال کارگری و عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران

۵۵- امیر علی مرادی

۵۶- آروین خادم مولا فعال تحول خواه

۵۷- شبنم خان مصدق

۵۸- ژاله روحزاد، فعال صنفی معلمان

۵۹- میترا ابراهیمی

۶۰- علی نجاتی، فعال کارگری و زندانی سیاسی سابق

۶۱- یوسف سعیدی

۶۲- نادیا عنبری

۶۳- برزو علیدادی

۶۴- یاری روشنی

۶۵- یحیی قاری

۶۶- فرح قادرنیا

۶۷- فرزانه راجی

۶۸- نصرت یزدانی

۶۹- شیرین احمدی

۷۰- فخری شادفر

۷۱- فریده کریمی

۷۲- پروانه موفق

۷۳- رضا حسینی

۷۴- علی محمدنژاد

۷۵- اکبر یزدی

۷۶- امیر حسین میربهاری

۷۷- عرفان قانعی

۷۸- بابک صفری روزنامه نگار

۷۹- مهرداد دلخواسته فعال سیاسی

۸۰- هوشیار انصاری‌فر

۸۱- صباح نیکخواه، نویسندە و روزنامه نگار

۸۲-  حسین مرادی

۸۳-  پرشنگ خلیقی

۸۴- حشمت امیری

۸۵- فریدون عباسیان

۸۶- رویا خلیلی

۸۷- ایران فیضی

۸۸- اسفندیار صفری

۸۹- آرش الهیاری

۹۰- احد ابراهیمی

۹۱- فردین احمدی

۹۲- سید خبات سید حسینی

۹۳- عرفان احمدی

۹۴- صباح وطن دوست

۹۵- احمد مرادیان ایلام

۹۶- ارمان کنعانیان

۹۷- مهدی حیدریان

۹۸- اسرین هناسه

۹۹- ارمان رشوند

۱۰۰- مهدی خالدیان

۱۰۱- چنور حاجی میرزایی

۱۰۲- افسون دهقانی

۱۰۳- شیوا محبوبی، سخنگوی کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی و زندانی سیاسی سابق

۱۰۴- پریسا پوینده، مسئول کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی

۱۰۵- اصغر شیری

۱۰۶- سعید شیری

۱۰۷- همایون کلهری

۱۰۸- محسن محمدی

۱۰۹- سهیلا دالوند از فعالین کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی

۱۱۰- بهنام ابراهیم زاده فعال کارگری

۱۱۱- کامبیز نوروززاده، فعال مدنی

۱۱۲- -محمد تیغ‌ نورد

۱۱۳- نوا سامی

۱۱۴- میترا وظیفه

۱۱۵- اراد وظیفه

۱۱۶- زهرا زارع سراجی

۱۱۷- شیدا سیف

۱۱۸- مریم بطحی

۱۱۹- بهارک بختیاری

۱۲۰- وحید سرخ گل

۱۲۱- شعله زمینی

۱۲۲- حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر

۱۲۳-  شهلا انتصاری، فعال مدنی

۱۲۴- مسعود اخترانی تهرانی خبرنگار

۱۲۵- هادی رجبی

۱۲۶-مهدی مشهدی

۱۲۷-حمید بی آزار

۱۲۸- مسعود اسحاقی

۱۲۹- مسعود اسحاقی

۱۳۰- میثم غلامی

۱۳۱- محسن قنبری

۱۳۲-کاوه مرتضوی

۱۳۳- منصور اسانلو ، فعال کارگری

۱۳۴- ابوذر صلح جو

۱۳۵-   باهره یزدان پناه

۱۳۶-  نگار نادری

۱۳۷- محسن ترکمن

۱۳۸- افسانه سادات مدبر

۱۳۹- امین لقایی

۱۴۰- شوکت محمدی

۱۴۱- فهیمه بادکوبه

۱۴۲- لی لی ایلکایی

۱۴۳- فرانک کیانی

۱۴۴- رسول نجفی

۱۴۵- مهناز لطیفی

۱۴۶- بیژن نجفیان

۱۴۷- زهرا بختیاری

۱۴۸- ناهید حسینی

۱۴۹- سحر احمدی

۱۵۰- خسرو احمدی

۱۵۱- امید قوامی

۱۵۲- یوسف یوسف زاده

۱۵۳- زهرا درخشنده

۱۵۴- مرجان مرادی

۱۵۵- مریم اسوده

۱۵۶- محمد رضا شرافت

۱۵۷- سیامک شهبازی

۱۵۸- آتفه چهارمحالیان

۱۵۹- محسن قنبری

۱۶۰- مهدی گودینی

۱۶۱- نرگس الیکایی

۱۶۲- فخری شادفر

۱۶۳- سیما رادمنش

۱۶۴- طلا نژادحسن

۱۶۵- مریم یاوری

۱۶۶- نیرالسادات نورآذر

۱۶۷- بهرام فیروزی

۱۶۸- خسرو احمدی

۱۶۹- یوسف سعیدی

۱۷۰- حسن مرادی

۱۷۱- خسرو زریان

۱۷۲ – ثریا نور

۱۷۳- احد ابراهیمی

۱۷۴- اکبر یزدی

۱۷۵- زهرا سلطانی

۱۷۶- مسعود وظیفه

۱۷۷- حامد وظیفه

۱۷۸- خلیل خواجه جعفری

۱۷۹- ابراهیم رحیمی

۱۸۰- ایرج واعظ

۱۸۱- امیر بیگلر

۱۸۲- علی فیض

۱۸۳- غلام همتی

۱۸۴- رحمان بیگی

۱۸۵- احمد مرادی

۱۸۶- محمد بصیری

۱۸۷- اشکان برفی

۱۸۸- بهمن افشاری

۱۸۹- غلام همتی

۱۹۰- محمد فرجی

۱۹۱- فروزان احمدی

۱۹۲- سوما فرجی

۱۹۳- خالد رحمان پور

۱۹۴- لقمان زارعی

۱۹۵- زهرا سلطانی

۱۹۶- شکوفه سلیمیان

۱۹۷- فرحناز حیدری

۱۹۸- راحله  رنجبر

۱۹۹-  پروانه قاسمیان

۲۰۰- بهرام فیروزی

۲۰۱-  رسول ابوترابی گودرزی

۲۰۲- کوروش باقری

۲۰۳- محسن قنبری

۲۰۴- مهدی گودینی

۲۰۵-  کامران چاهتل

۲۰۶- امین خواله

۲۰۷- فرنگیس رحیمی

۲۰۸- سیروان منصوری؛ روزنامه‌نگار و فعال حوزه پناهندگی

۲۰۹-حمید مصدق دبیر جبهه فراگیر ملی

۲۱۰- خسرو احمدی

۲۱۱- جهانگیر شادانلو. فعال سیاسی

۲۱۲- علی میر حیدری خبرنگار

۲۱۳-  رسول غلام دوست

۲۱۴- مریم طالبی

۲۱۵- هابیل ماهور از انجمن وزشکاران خارج از ایران

۲۱۶- کوروش زمانی خبرنگار ترکیه

۲۱۷-  مجید فلاح داداخواه

۲۱۸- محمد ولی حیدربیگی ، جانباز ۷۰٪  جنگ ایران و عراق

۲۱۹- محمد منظرپور

۲۲۰- ایرج واعظ

۲۲۱- پژمان ویکتوریا

۲۲۲- پروانە موفق

۲۲۳- رضا حسینی

۲۲۴- علی محمدنژاد

۲۲۵- معصومە امانی

۲۲۶- نعیمە حسینی

۲۲۷- باهره علمداری

۲۲۸- زهرا منصوری

۲۲۹- زری یاوری

۲۳۰- منیژه نجفی

۲۳۱- حسین زیدی

۲۳۲- مراد نوذری

۲۳۳- احمد شاهمرادی

۲۳۴- منور پیمانی

۲۳۵- رضا لری

۲۳۶- سروش مرادی

۲۳۷- احسان قدیری کنشگر سیاسی

۲۳۸- آذر کوهی

۲۳۹- کریم غلامی

۲۴۰- مهری شاهمرادی

۲۴۱- غلامرضا محمدی

۲۴۲- درود رضا آیلور

۲۴۳- علی جلیلی؛  زندانی سیاسی سابق

۲۴۴- کریم غلامی

۲۴۵- مهری شاهمرادی

۲۴۶- مریم نادی

۲۴۷- مینو بهاری

۲۴۸-  آرش تورانه

۲۴۹- پرهام تورانه

۲۵۰- ناهید حسینی

۲۵۱- صابر هادزاد

۲۵۲- زهرا محمدعلی طاهری

۲۵۳- محمدترابی

۲۵۴- فرزاد عمویی

۲۵۵- مینادلهی

۲۵۶- رحیم اصفهانی

۲۵۷- محمد صمدزاده

۲۵۸- رضا کیا

۲۵۹- آشرام نیکجو

۲۶۰- علی ابریقی

۲۶۱- خالد احمدی

۲۶۲- خسرو احمدی

۲۶۳- اسماعیل محمد پور

۲۶۴- محمد حسنی

۲۶۵- فخره واسلی

۲۶۶- فهیمه احمدی

۲۶۷- رحیم احمدی

۲۶۸- افشین وثوقی

۲۶۹- عرفان نعمتی

۲۷۰- کورش جلالی

۲۷۱- سهراب مهدی پور

۲۷۲-  فهیمه رحیمی

۲۷۳- شعله گنجشکی

۲۷۴- مسعود چراغی پور

۲۷۵- امنه رحیمی عباس احمدی

۲۷۶- دامون احمدی

۲۷۷- علی نادری

۲۷۸- معصومه نایب

۲۷۹- زهرا نایب

۲۸۰- فرنوش احمدی

۲۸۱- بهار عسگری

۲۸۲- سودابه سنگی

۲۸۳- آزاده قربانی

۲۸۴- علیرضا محمدی

۲۸۵- شهاب یعقوبی

۲۸۶- امیر موسوی

۲۸۷- زهرا اختری

۲۸۸- روح اله مهدی پور عمرانی

۲۸۹- رفعت شهابی

۲۹۰-  نینا موسوی

۲۹۱- ارغوان موسوی

۲۹۲- مریم عینی

۲۹۳- حسین موسوی

۲۹۴- رضا ضرابى مدیر شبکه جهانى کانال ۲

۲۹۵- مازیار فرزان سخنگوی جنبش پیشاهنگان ایران

۲۹۶- سیروان منصوری

۲۹۷- کیانوش کشتی آرا

۲۹۸-  کاوه کشتی آرا

۲۹۹- فانوس بهادروند

۳۰۰- حسن مرادی

۳۰۱- خسرو زریان

۳۰۲- ثریا نور

۳۰۳- احد ابراهیمی

۳۰۴- یوسف یوسف زاده

۳۰۵- افشین عبدالهی مدیریت جمعیت شیروخورشید سرخ ایران

۳۰۶- آفرین مهاجر مدیر شبکه آزاد کانال

۳۰۷- زهرا درخشنده

۳۰۸- مرجان مرادی

۳۰۹- مریم اسوده

۳۱۰- محمد رضا شرافت

۳۱۱- سیامک شهبازی

۳۱۲- آتفه چهارمحالیان

۳۱۳- فخری شادفر

۳۱۴- نرگس الیکایی

۳۱۵- طلا نژادحسن

۳۱۶- مریم یاوری

۳۱۷- نیرالسادات نورآذر

۳۱۸- بهرام فیروزی

۳۱۹- رحمان ثناخوان

۳۲۰- محسن نورایی

۳۲۱- آریاسب باوند