طی دو روز گذشته متاسفانه تنشهائی در ميان کومه‌له (حزب کومه‌له کردستان ايران و کومه‌له زحمتکشان کردستان) صورت گرفت. در ادامه و در کمال تاسف، صبح امروز يکم تيرماه ١٤٠٢ بر اثر تيراندازی مستقيم، دو تن از پيشمرگان “کومه‌له زحمتکشان کردستان” جان باخته و تعدادی ديگر از آنان زخمی شده‌اند.

نيروهای طيف کومه‌له که از تجربه نیم قرن مبارزه علیه رژیم پهلوی و خمینی برخوردار هستند، مسلما از این توانایی نیز برخوردارند که اختلافات سياسی و يا تشکیلاتی خود را براساس نرمهای حقوق بشر، آزادی، دمکراسی و حق رای مخالف، حل کنند.

سه جریان کنگره ملیتهای ایران فدرال، همبستگی برای آزادی و برابری در ایران و شورای دمکراسی خواهان ايران، ضمن ابراز همدردی خود با خانواده جانباختگان و آرزوی بهبودی برای مجروحين، هر نوع برخورد نظامی را محکوم نموده و از دو طرف میخواهند نه تنها از افزایش تنش خوداری کنند بلکه با مذاکره و گفتگو در رفع قطعی تنش تلاش نمايند. ما همپيمانان هر دو طرف آماده هرگونه همکاری در اين راه هستيم.

به يقين در شرایط کنونی که رژیم در سرازیری سقوط قرار دارد، وقايعی از این دست سبب نگرانی بیشتر مردم شده و می‌تواند بر رویه انقلاب ژینا تاثیرات منفی بگذارد.

 

کنگره ملیتهای ایران فدرال

شورای دمکراسی خواهان ايران

همبستگی برای آزادی و برابری در ایران

اول تيرماه ١٤٠٢ – ٢٢ ژوئن ٢٠٢٣