زنان تبریزی از روز یکشنبه ۲۲مرداد شروع به تجمعات اعتراضی به منظور نجات دریاچه‌ی اورمیه کرده‌اند و امروز دومین روز اعتراضات آنهاست. آنها با در دست داشتن و سر دادن شعارهایی به زبان تورکی و تجمع در مقابل ساختمان‌های دولتی مثل استانداری و منابع طبیعی خواستار احیای دریاچه‌ی اورمیه شده‌اند.

کانال تلگرامی: @Dumanradmehr